Hea Eeskuju 2020

HEA EESKUJU 2020 on Vladislav Virtonen

Vladislav Virtonen

Vladislav on Narva Vanalinna Riigikooli abiturient, kellel on ülesandeid ja erinevaid külgi nii palju, et nende kokku lugemiseks ühe käe sõrmedest ei piisa. Ta panustab oma kogukonda mitmel rindel ning tema sõbra iseloomustus “Kes teeb? Ma teen!” võtab hästi kokku tema isiksuse. 

Vladislav paistab silma oma aktiivsuse ja püüdlusega olla parem kui ta oli enne ning aidata teistel ennast arendada. Ta ei karda vigu teha ja on valmis neist õppima.

Vladislav on sotsiaalse ettevõtte Edukoht kaasasutaja, kus noortele õpetatakse programmeerimist. Tiim õpetab programmeerimist juba 150 laspsele vanuses 10-17 aastat kahes linnas – Narvas ja Kohtla-Järvel. See on tema põhitegevus. Oma ettevõttes vastutab Vladislav finantside, kommunikatsiooni, klientide leidmise ja üldise juhtimise eest.

Tema ettevõtte idee sündis aasta tagasi, kui ta hakkas oma sõpradega korraldama esimesi multimeedialaagreid Tallinnas ja Narvas. Nende esimeses meedialaagris õpetasid nad animatsiooni, filmimist ja monteerimist ning programmeerimist. Pärast projekti lõppu tulid paljud vanemaid Vladislavi juurde ja rääkisid, et see oli erakordne võimalus nende laste jaoks. Vladislav koos oma sõbraga tegid väikese uuringu, et teada saada, kas päriselt IT-oskusi Narvas ja Ida-Virumaal ei õpetata. Tuli välja, et õpetatakse tohutult vähe. 

Vladislav oskas hästi suhelda ja reklaamida, tema sõber aga õpetada ja õppekava koostada. Nii nad kutsusid esimesed Narva lapsed enda juurde programmeerimist õppima, et testida, kas tuleb välja ja kui suur on nõudlus. Selgus, et nõudlus on tohutult suur, nad hakkasid laiendama oma tiimi, edendama ja parandama õppekava. Kui nad ettevõtte asutasid, õppis Vladislav 11. klassis. 

Sel suvel korraldas Transferwise konkursi „Transferwise 20 under 20“, mille raames valiti 20 parimat noorettevõtjat kogu Euroopast vanuses kuni 20 aastat ning Vladislav on üks neist.

Alates 9. klassist on ta aktiivselt osalenud Erasmus+ noortevahetustes ja treeningutes Eestis ja välismaal. Pärast osalemist esimestes projektides, võeti ta vabatahtlikuna tööle Luksemburgis projekte kirjutama, mis on võimaldanud Eesti ja eriti Ida-Virumaa noortel samuti rahvusvaheliste projektide raames välismaale minna. Vanuses 16-17 koordineeris ta selliseid projekte Eestis ise, kogus kohalikke kandidaate ja saatis neid välismaale õppima, s.h. Narva Vanalinna Riigikooli noori, mis on oluliselt laiendanud nende silmaringi. Nüüd on tal oma MTÜ, kus ta loob projekte koos kaaslasega Egiptusest.

Kolm aastat tagasi enne KOV valimisi sai Vladislav teada korruptsiooni juhtumitest. See motiveeris teda läbima valimiste vaatleja kursust Tartu Ülikoolis ning panustama KOV valimiste õiglusesse. Ta vaatles valimisi oma kodulinnas Sillamäel ja Narvas.

Vladislav oli Sillamäe Noortenõukogu loomisel selle esimene projektijuht ja aseesimees. Noortenõukogu korraldas üritusi ja alustas esimest korda Sillamäe ajaloos Eesti lipu heiskamise traditsiooni. Kui Vladislav hakkas Narva Vanalinna Riigikoolis õppima, aitas ta ka endisel Narva linnapeal Narva Noortekomisjoni luua ning oli selle liige.

Viimased 2 aastat on ta õpetanud juhtimisoskust ja inglise keelt USA välisministeeriumi poolt toetatud programmis ACCESS. Enne õpetamisele asumist läbis ta selle programmi Sillamäel ise.

2018/19 õppeaastal (10. klassis) osales Vladislav vahetusõpilasena FLEX programmis. Ta õppis USA gümnaasiumis, elas kohaliku pere juures, tegi vabatahtlikku tööd 21 erinevas asutuses (aitas kodutuid, tegi jõulukingitusi lastele haiglas, töötas loomaaias) ja oli praktikant advokaadibüroos. Nüüd koordineerib ta programmi vilistlasi Kirde-Eestis, jagab oma kogemusi, korraldab vilistlaste vabatahtlikku tööd ja esindab Ida-Virumaad FLEX programmis. 
Eelmisel suvel töötas ta ka kuu aega ühes Belgia pagulaslaagris, kus ta aitas ELi tulnud lapsi paremini kohaneda.

Ta  on alates sellest suvest abipolitseinik Ida Prefektuuris ning panustab regulaarselt Ida-Virumaa turvalisusse abistades patrullides ja üritustel.

Vladislav on samuti olnud noorajakirjanik Delfis. Ta lõpetas Stockholm majandusülikooli ajakirjanduse noorteprogrammi ning sai eripreemia uudiste kirjutamise võistluses USA rahvuslikel ajakirjanduse konverentsil gümnasistidele. Nüüd kirjutab ta oma blogis oma kogemustest välismaal ja innustab teisi vahetusprogrammides osalema.

Vladislav on Eestis toimuvate rahvusvaheliste ÜRO matkete (Model United Nations) vabatahtlik korraldustiimi liige juba teist aastat.

Noormees üritab alati ühendada eestlasi ja venelasi, tegeleb lõimumisega ja räägib aktiivselt sellest, ta on olnud ka televisioonis, kus ta esindas Ida-Virumaad ja selle noori.

“Ma tahaksin noortele rääkida ja näidata, et kui sa tahad midagi saavutada, siis kõik on võimalik. Sõltumata sellest, kas sa kasvasid üles vanematega või ilma, kas sinu perel on suur sissetulek või väike. Kõik on võimalik, kui piisavalt palju tegutseda,” kirjeldab Vladislav Hea Eeskuju 2020 tiitli olulisust.

Kui sinu sõber, pereliige või mõni tuttav on aktiivne, kogukonda kaasav ja teisi inspireeriv noor, kes õpib alg-, põhi-, kesk- või kutsekoolis, siis esita ta Hea Eeskuju konkursile, et saaksime koos tema tegusid tunnustada. Esita avaldus siin.