Hea Eeskuju konkurss

Hea Eeskuju 2022 gala toimub juba 10. novembril. Seni hoia end kursis värskeimate uudistega meie kodulehel!

Hea Eeskuju on koolinoor, kes on omaalgatuslikult ja vabast tahtest viinud (kodukandis) ellu midagi sellist, mis väärib kogu Eesti tähelepanu.

Selleks aastaks on konkurss lõppenud, tulge Lahedale Koolipäevale ja saate teada, kes on selle aastane võitja.

Hea Eeskuju konkurss on suurepärane võimalus TÕSTA ESILE neid, kelle tublid saavutused seni tähelepanuta on jäänud. Noorte silmapaistvatest tegudest kõneldes näitame, et lisaks POTENSIAALSETELE TULEVIKUTEGIJATELE, on nad tublide tegude elluviijad juba TÄNA! Oma tegevusega soovime innustada ka neid, kel esimene samm enda tegude poole veel astumata.

Head Eeskuju tunnustatakse Swedbanki poolt 1700€ stipendiumiga. Lisaks antakse sel aastal välja ka Suurima julguse tunnustus ehk noor, kes on seisnud teiste eest saab Telia poolt tunnustatud tahvelarvutiga.

Martin Vesberg – Mees nagu orkester, multitalent, kellele ei lähe korda ainult enda saavutused, vaid ka teiste heaolu.

Hea Eeskuju peatoetajad on