Hea Eeskuju konkurss

Hea Eeskuju on noor, kes omaalgatuslikult ja vabast tahtest on oma kodukohas viinud ellu midagi, mis väärib kogu Eesti tähelepanu.

Hea Eeskuju konkurss on suurepärane võimalus TÕSTA ESILE neid, kelle tublid saavutused seni tähelepanuta on jäänud. Noorte silmapaistvatest tegudest kõneldes näitame, et lisaks POTENTSIAALSETELE TULEVIKUTEGIJATELE, on nad tublide tegude elluviijad juba TÄNA! Oma tegevusega soovime innustada ka neid, kel esimene samm enda tegude poole veel astumata.