Avaldused 2019


Aigi Einmaa

Tallinna 32.Keskkool

Aigi on aktiivne vastne gümnasist. Tema enamus vaba aega kuulub vabatahtlikule tööle ning ta teeb seda täiest südamest ning säravate silmadega. Lisaks enda aktiivsusele on ta alati olemas enda sõpradele ning on väga hooliv ja abivalmis. Aigi on inimene, kellele on  väljakujunenud väga lai silmaring ning ta on väga kohusetundlik. Ta on põhjalik ning teeb enda tööd alati tähtajaks ning täie keskendumisega. Tema kohta võib öelda, et tal on rohkem ööpäevas tunde, kui teistel noortel, sest tema töömaht on palju suurem kui tavalisel 16aastasel noorel.

Aigi on vabatahtlik mitmes noorteorganisatsioonis. Ta on vabatahtlik nii Eesti Noorteühenduste Liidus kui ka Eesti Õpilasesinduste Liidus, lisaks korraldab ta Eesti Õpilasesinduste Liidus 41.üldkoosolekut. Aigi kuulub Lääne-Virumaa Noortekokku, mis korraldab mitmeid noori kaasavaid üritusi. Samuti on ta peakorraldaja Cadroboticsil, mis ühendab kokku Virumaal robootikaga tegelevaid lapsi. Koolis õpib ta hästi ja on eeskujuks enda säramise ja positiive ellusuhtumisega.  Enda noorest east hoolimata on ta kooli õpilasesinduse president, Teeviida sisuloome meeskonna liige ning TvPlay supertalendi konkurssi üks korraldajatest.

Aigi tegeleb vabal ajal spordiga nimelt orienteerumisega ja osaleb aktiivselt võistlustel, kus on tal väga edukalt läinud. Teda iseloomustab kohusetundlikkus, rõõmameelsus ja lai silmaring. 

Vaatamata enda noorele eale on Aigi tegelenud väga palju vabatahatliku tööga ning teeb seda täie kirega.

ESITAJA

Maris Praats

SOOVITAJAD

Kaie Pranno, Helino Reinol

Angelina Drozd

Tallinna Pae Gümnaasium

Angelina on Tallinna Pae Gümnaasiumi koolielu aktiivne ja pühendunud liige alates algklassidest. Vaatamata sellele, et neiu ei ole ametlikult kooli õpilasesinduse liige, osaleb ta aktiivselt koolielus ja esindab meie kooli ka linna- ja vabariigi tasemel üritustel.

Koolis viib Angelina  läbi klassitunde ja viktoriine algkoolis, on mitu aastat aktiivselt osalenud õpetajatepäeva läbiviimisel , on abiks huvijuhile ürituste korraldamisel.

Alates 5.klassist õpib Angelina hilise keelekümblusklassis. Tema eesti keele oskus on silmapaistev, mis laiendab tema võimalusi igasugustes üritustes osalemiseks. Angelina on alati abivalmis nii  klassijuhatajale kui ka aineõpetajatele ja huvijuhile. Neiu on mitu korda läbi viinud Eesti Vabariigi aastapäeva aktust ja muid pidulike üritusi meie koolis.

Angelina on juba mitme aasta jooksul olnud oma klassi parim õpilane, sest ta õpib suurepäraselt ja on väga aktiivne koolielus osaleja. Angelina õpib kõikides ainetes ainult viitele. Vaatamata sellele, et ta pühendab palju aega kodustele ülesannetele, ei loobu ta kunagi seltskonnaelus osalemisest. 

Gümnaasiumiastmes õppides on Angelina osalenud mitmes üritustes, näiteks:

– 2018/19 õppeaastal osales neiu Lasnamäe linnaosa noorte nõukogus. See organisatsioon viis läbi mitu üritust Lasnamäe noortele. Samuti noorte nõukogu on läbi viinud ka mitmed heategevuskampaaniad. Mõned näited Lasnamäe noorte nõukogu tegevusest: loomade varjupaikade toetamine, üksikute pensionäride toetamine, helkurite jagamine Lasnamäe elanikele, noortele disco korraldamine, Lasnamäe koolide õpilasesinduste üldkoosoleku korraldamine ja läbiviimine jne;

– 2018.a käis ta Valgevenemaal, kus osales rahvusvahelises noorteprojektis, mille teemaks oli muusika ja kunst. Projektis osalesid noored Venemaalt, Itaaliast, Eestist, Valgevenest ja Azerbaidžaanist;

– 2018. a osales rahvusvahelises noorteprojektis, mida viis läbi noorte organisatsioon Youth club Active. Projektis osalesid noored Portugalist, Leedust, Küprosest, Eestist, Saksamaalt, Rumeeniast, Ungarist. Projekti teemaks oli tervislik eluviis. See toimus Eestis, Vihasoo noortelaagris;

– 2019.a osales projektis sõpruskooliga Soomest ja oli selle projekti aktiivne meeskonna liige;

-Paljudel üritustel Angelina osaleb vabatahtlikuna, aitab üritste korraldamisel jm. Mõned üritused, kus ta on vabatahtikuna osalenud: Totaalne etteütlus (2017, 2018, 2019 a.), rahvusvahelised noorte jäähoki meistrivõistlused 2018, Lasnamäe päeva korraldamine 2019;

Angelina teeb oma panuse ka loomade varjupaikade toetamiseks. Vabatahtlikuna käib ta nädalavahetustel Tallinna loomade varjupaigas, jalutab koertega ja hoolitseb loomade eest.

Angelina on hea laulja ja  esineb meie kooli  üritustel. Tema laulab ka kooli noortekooris. Tema huvid on ajalugu ja kirjandus.

Angelina Drozd on eeskujulik kandidaat konkursile „Hea Eeskuju”, sest ta on loov, aktiivne ja vastutustundlik neiu, alati abivalmis.

ESITAJA

Anna Luik

SOOVITAJA

Anastassia Jürgens

Annika Krass

Tallinna Kunstigümnaasium

Annika on aktiivne ja sporti armastav 8. klassi õpilane. Ta on alati valmis haarama erinevatest võimalustest arendada kodukohta ja kooli ning seeläbi täiendada ka ennast. Silma paistab ta just oma aktiivsusega erinevatest valdkondades – sport, kunst, disain, arvutimängud jne. Lisaks tegeleb Annika ka fotograafiaga – eriti oskuslikult pildistab ta loodust ja seal leiduvad detaile ning jagab neid oma sotsiaalmeedia kontodel. Annika on läbi aegade olnud ääretult suure empaatiavõimega, teisi mõistev ja hooliv inimene, mistõttu ta ilmselt on ka alati valmis enda aega kogukonna arendamisesse panustama. 

Kogukonda kaasab Annika peamiselt Põhja-Tallinna noortemajas ja oma koolis tegutsemisega. Põhja-Tallinna noortemajas (ja ka koolis) on ta korraldanud erinevad tähtpäevadega seotud üritusi, spordivõistlusi (näiteks aitas ta korraldada Tallinna Kunstigümnaasiumis spordipäeva lasteaia lastele) ja turniire (nt jalgpalli turniir, FIFA mängud; e-spordi mängude turniir). Annika on löönud kaasa ka noortemaja sisustamisel (nt seinamaalide tegemine, mööbli uuendamine). Väljaspool kooli ja noortekeskust käis Annika just äsja tutvustamas pimedate jalgpalli näidismängu ning on seotud Flora jalgpalliklubi üritustega. Seega panustab ta eelkõige kogukonda just läbi noorte enda – korraldab neile üritusi ja muudab nende keskkonda mõnusamaks. 

Koolis on Annika igati kohusetundlik õpilane. Ta teeb koostööd kõikide eakaaslastega ning on avatud ja sõbralik. Pakub alati ka oma ideid ning ei kritiseeri teisi. Tundides võtab ta õppimisest alati viimast ning seab omale õppimiseteekonnal ka eesmärke. 

Eeskujuks on Annika minu meelest peamiselt oma pealehakkamisega. Ta teab, mis on tema tugevused ja oskused ning kuidas neid rakendada. Kui vajavad abi õpetajad, noortekeskus, kool või jalgpalliklubi, on Annika alati valmis oma abikätt ulatama. Näiteks disainis ta oma õpetajale lauamängualuse, et tema klassikaaslased tunnis ajaloo-teemalist lauamängu kasutada saaksid. Ta on avatud, sõbralik, abivalmis ja orienteeritud lahenduste leidmisele!

1. Lööb kaasa kohalikus noortekeskuses ja koolis erinevate ürituste korraldamisel. Annika on alati valmis ulatama abikäe teistele noortele vahvate ja kaasahaaravate ürituste korraldamiseks. 

2. Kõik, mida ta ette võtab, viib ta ka lõpuni. Hea õppimise kõrvalt leiab Annika aega tegeleda spordiga ja olla aktiivne noortekeskuses. Ta võtab ette palju, kuid teeb need asjad alati korralikult ära – temale saab loota. 

3. Ta on avatud, sõbralik ja koostöine – ta on valmis kaasama oma tegevusse erinevaid inimesi ehk valmis tegema kõigiga koostööd ning on avatud suhtleja. Ta panustab oma ideedega probleemide lahendamisesse ning võtab arvesse ka teiste arvamust.

Annika on hooliv, sõbralik ja ääretult aktiivne noor neiu, kes on alati valmis enda energia, oskuste ja teadmistega panustama noorte- ja kogukonnaellu!

Annika on hooliv, sõbralik ja ääretult aktiivne noor neiu, kes on alati valmis enda energia, oskuste ja teadmistega panustama noorte- ja kogukonnaellu!

ESITAJA

Aliide-Marie Taela

SOOVITAJA

Kaire Papp

Annyka Priske

Sillamäe Eesti Põhikool

Kasutaja Annyka Priske profiilifoto

Annyka on abivalmis ja kohusetundlik. Aitab hädasolijat kui vaja. Esineb palju nii kooli kui ka läbi lauluringi erinevatel konkurssitel, mille eest on saanud ka medaleid kõrgete kohtade eest. Eelnevalt tegeles ta ujumisega 6 aastat, kus oli saavutanud palju esikohti ja teda on premeeritud nii medalite kui karikatega. Nüüd tegeleb Annyka kergejõustikuga ja tema püüdlusi ja edusamme on näha.

Olles 1 aasta vaid tegelenud kergejõustikuga, on ta saavutanud palju auhinnaväärilisi kohti ja saanud selle eest nii medaleid kui karikaid. Treener on tema saavutustega rahul. Koolis võtab Annyka osa erinevatest konkurssitest, olümpiaadidest ja võistlustest. Ta on väga püüdlik õpilane ning spordiga tegelemine, õpetaja arvates, ei sega tema õppetööd, pigem toetab seda. Annyka õpib hästi, neljadele-viitele, tema käitumine on eeskujulik. On aidanud kampaania Teeme head korraldamisel, mille käigus korjati vajaminevat Päite loomapargi varjupaiga loomadele. Tema loovtöö, mis on teemal Spordipidu, on huvitav. Ta korraldab Spordiürituse lasteaialastega ja on kirjutanud juba ka peokava valmis, olles ise ürituse korraldaja ja ka peojuht. Tema aktiivsus paistab silma kõigile. Ta kaasab ka oma kaaslasi osalema erinevatel konkurssitel ja võistlustel. Õppimises on püüdlik jam is pole ka vähemoluline sõbralik ja seltsiv. Vajadusel aitab ja toetab teisi. Tihti mõtlevad paljud, et kuidas ta kõike jõuab. Aga jõuab ja oma aktiivsusega oskab kaasata ka teisi.

Suurim saavutus on sport ja laulmine. Otsib erinevaid võimalusi, tahab saavutada häid tulemusi ja seepärast käib trennis iga päev. Õpetajad ja treenerid kiidavad teda ja on tema saavutustega rahul. Õpetaja kiidab teda ka hea õppeedukuse eest. Tänu tema pisikule, olen ka mina uuesti jooksmisega tegelema hakanud.

Annykal on hea õppeedukus, ta on aktiivne ning sportlik ja super laulja.

ESITAJA

Maarika Priske

SOOVITAJAD

Svetlana Kosheleva, Meeli Rjabova

Carlyn Pukk

Sauga Põhikool

Carlyn jäi oma kehalise kasvatuse õpetajale silma juba esimeses klassis. Kuna kehalise kasvatuse õpetaja on ühtlasi ka kergejõustikutreener, siis kutsus ta tüdruku kohe trenni. Tulemusi ei pidanud kaua ootama, sest nii mitmekülgset ja andekat noorsportlast ei olnud Pärnumaal juba ammu nähtud. Spordis edu saavutamise aluseks ongi suur andekus ja vähemalt sama suur töötahe. Neid kahte omadust ei kohta ühes sportlases kuigi tihti, ent Carlyn on selles osas erand. Ta on töökas, kohusetundlik, viisakas, abivalmis. Kuigi ta on alles 15.aastane, on ta juba ise eeskujuks mitmetele temast noorematele tüdrukutele, kes jälgivad iga tema liigutust ning üritavad saada sama heaks sportlaseks kui tema. Tänaseks on temast saanud Eesti üks lootustandvamaid noori teivashüppajaid, kes innustab ka juba ise nooremaid suuri eesmärke seadma ja kõrgele püüdlema. 

Carlyn on aktiivne õpilasesinduse liige. Ta panustab Sauga Põhikooli huvitegevusse oma ideedega ja aitab korraldada üritusi. Carlyn on aktiivselt osa võtnud ka rahvusvahelistest Erasmus+ projektidest ning teeb seda ka 2019-2020 õppeaastal. Viimased 11 aastat on talviti Pärnus toimunud Karel Leetsari mälestusvõistlus kergejõustikus. Sellest võistlusest on saanud Eesti kergejõustikukalendris üks olulisemaid mõõduvõtte kogu talve jooksul. 2018.aasta lõpus toimunud 11. Leetsari mälestusvõistlust aitas Carlyn korraldada. Talle oli antud mitmeid ülesandeid, millega ta tegeles mitme kuu jooksul enne võistlust. See oli esimene kord, kui ta nägi võistluse korraldamise köögipoolt ning see kogemus on olnud talle kahtlemata väga väärtuslik. Lisaks sellele, et Carlyn on eeskujulik spordis on ta ka eeskujulik õpilane. Oma mitmete kohustuste, treeningute ja projektide kõrvalt on tal ka kõik viied.

Tänaseks on Carlyn käinud kergejõustikutreeningutel 8 aastat ning temast on välja kasvanud Eesti üks lootustandvamaid teivashüppajaid. Ta on tulnud oma vanuseklassis kahekordseks Eesti meistriks teivashüppes, lisaks on auhinnakapis veel kaks hõbemedalit sel alal. Esimese Eesti koondise kutse sai ta 2017.aastal, kui ta pidi Balti meistrivõistlustel võistlema endast kuni 3 aastat vanemate sportlaste vastu. Sellegipoolest näitas Carlyn nendel võistlustel suurvõistluste närvi, püstitas isikliku rekordi ja võitis kolmanda koha. Viimasel kahel talvel on ta olnud oma vanuseklassi Eesti parim teivashüppaja. Eelmisel talvel hoidis ta naiste arvestuses Eestis viiendat kohta, temast eespool olid vaid 18-27.aastased sportlased.

Carlyn on väga edukalt osalenud ka Eesti pikima traditsiooniga võistlussarjas TV10 Olümpiastarti. Võistlussari on toimunud tänaseks juba 48 aastat. 2018.aastal võitis ta üle-eestilisel finaaletapil vanemate tüdrukute vanuseklassi teivashüppes esikoha tulemusega 3.41. Võistlussarja kõigi aegade edetabelis hoiab ta selle tulemusega teist kohta.

Käesoleval sügisel valiti ta Eesti noortekoondise projekti liikmeks. Noortekoondise projekti käigus jälgitakse regulaarselt 2019 – 2021. aasta noorte tiitlivõistlustele kandideerivate, 2002 – 2004. aastal sündinud noorkergejõustiklaste tervislikku seisundit FMS testi (funktsionaalsete liigutuste analüüs) alusel, selgitades noorsportlaste tugi-liikumisaparaadi seisundi mobiilsust, tasakaalu ning fundamentaalseid liigutusoskusi, lihasseisundit, koos töövõime- ja terviseuuringutega.

Carlyni iseloomuomadused, kehalised eeldused, töötahe ja lahkus ning abivalmidus teevad temast juba praegu tõeliselt “Suure sportlase”, kes julgeb unistada suurelt ning kes on valmis oma unistuste täitmise nimel ka palju vaeva nägema.

ESITAJA

Merilin Kauniste

SOOVITAJA

Romet Mihkels

Hanna-Liis Suuder

Vanalinna Hariduskollegium

Hanna Liis on ääretult tegus, tubli ning kohusetundlik inimene. Ta mõistab sind poolelt sõnalt ja on ääretult abivalmis. Neiu on töökas ning kõik mida alustab, selle viib ta alati motiveeritult lõpuni. Tema huvialadeks on ratsasport, sündmuste korraldamine ja kaasa aitamine ning fotograafia. Hanna Liis on tegus nii õpilasesinduses, vabariiklikel sündmustel vabatahtlik (Lahe Koolipäev, Tallinn Horse Show) ning kõige selle kõrvalt käib ta veel LaMuu´s tööl.

Hanna Liis kaasab kõiki enda ümber luues neile erinevaid võimalusi end teostada. Neiu on olnud mitu aastat õpilasesinduse president, nii eelnevalt Võsu Koolis ning ka nüüd, õppides Vanalinna Hariduskollegiumis. Muuhulgas on ta ka klassivanem, õppides meditsiini suunal, kus tehakse tihedat koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. Ta abistab klassijuhatajat klassielu korralduses ning osaleb aktiivselt koolisisestel koosolekutel. Veel aitas ta organiseerida VHK gümnaasiumi tutvumispidu. Kuid tema aktiivsus ei jää püsima ainult kooli. Neiu elas varasemalt Võsul, kus ta õppis kohalikus koolis, seal palus koolijuhtkond teha tal koolituse, et innustada ka kohalikku õpilasesindust. Hanna Liis koostas 8. klassi lõpus suurepärase loovtöö, mis käsitles Käsmu ajalugu ning seega paluti tal seda eksponeerida mitu aastat sealses Rahvamajas. Muuhulgas esitati Hanna ka Vabariigi Presidendi uurimistööde võistlusele “Sada aastat Eesti riiki.” Neiu tegeleb veel ratsaspordiga, fotograafiaga ja käib tihedasti jõusaalis. Kõige selle kõrvalt jääb tal veel aega üle. Nimelt töötab Hanna LaMuu´s, kus tema panust on märganud ka ettevõttejuhid, kes pakkusid neiule tootmises tuuride tegemise võimalust, sest ta on üks nende parimaid töötajaid. Tüdruku suures kireks on fotograafia, tänu millele on tal võimalik veidi veel tulu teenida. Hannat inspireerib mitmetest sündmustest osa saamine, seega lööb ta väga tihti kaasa ka vabatahtlikuna, et midagi oma kätega päriselt luua. Ta on väga tubli õpilane, 9.klassi lõpetas ta kiitusega ja pälvis samal aastal ka 9.klasside arvestuses füüsikaolümpiaadi maakonnavoorus 2. koha. Heade õpitulemuste tõttu kutsuti ta Vabariigi Presidendi vastuvõtule. VHKs õppides on ta samuti väga tubli. Omaalgatusest on ta loonud VHK õpilaste ning MyFitnessi vahelise koostöö, kus õpilased saavad käia korra poolaastas tasuta nädala aja jooksul treenimas. Muuhulgas korraldas ta omaalgastuslikult koolis kevadpeo, mis oli väga edukas ning meeldejääv.

Hanna Liis suudab kaasata enda ümber kõik inimesed ja innustab neid tegema oma asja. Ta suurim saavutus on VHK kevadpeo korraldamine, mis oli väga õnnestunud sündmus. Hanna on ääretult positiivne, tegus ja kohusetundlik inimene.

Hanna on särasilmne neiu, kelle igapäevased tegemised teevad silmad ette isegi täiskasvanutele, olles neile Heaks Eeskujuks, kuid eelkõige on ta eeskuju siiski noortele.

ESITAJA

Liisa Raavel

SOOVITAJA

Brita Safronov

Helena Rajatamm

Kanepi Gümnaasium

Tema aktiivsus koolis ning ka kohalikus noortekeskuses sai alguse juba põhikoolis, täpselt ei mäleta mis klassis see olla võis. Ta on pikka aega olnud noortekeskuses aktiivi ning koolis õpilasesinduse liige. Põhikoolis tegeles ta pikka aega kooris laulmisega, mille raames on ta käinud lausa kahel laulupeol. Samuti on tegelenud ta pikka aega näitlemisega ning tegeleb veel praegugi. Kooliteatrite festivalidel on ta kooli esindamas käinud koos kooli näiteringiga väga mitmeid kordi. Hobikorras tegeleb ka fotograafiaga ning tean, et ta on ka mõnel üritusel pildistaja rollis olnud.  

Kuuludes noortekeskuse aktiivi on ta panustanud erinevatesse üritustesse, mida korraldatud on.  Samuti viis ta noortekeskuses läbi mõned aastad tagasi lauamänguklubi teistele noortele, kus igal nädalal mängiti ühte uut lauamängu. Loovtööks valmistas ta ka ise lauamängu, mille idee võis tulla lauamänguklubist. Nimelt tegi ta lauamängu Kanepi kihelkonna kohta. 

Õpilasesinduse liikmena panustab ta aktiivselt kooliellu ning avaldab oma arvamust koolis toimuva kohta. Ta võtab koolis osa erinevatest rahvusvahelistest projektidest ning samuti tegevustest, mis tihti toimuvad ka väljaspool kooli. Kooli esindamine ei ole talle võõras asi. Mis minu arvates kõige imetlusväärsem tema tohutu aktiivsuse juures on see, et lisaks kõigile neile tegevustele suudab ta ka õppida headele tulemustele koolis.

Sellest aastast alates hakkas Helena koos sõbrannaga omaalgatuslikult läbi viima koolinoortele raamatuklubi, mis on minu arvates märkimist väärt tegu nende poolt. Oma raamatuklubile tegid nad ka kodulehe.

Samuti arvan, et väga suur panus kohalikku kultuuri ellu on tema valmiv uurimistöö, milles käsitleb teemat, mida minu teada keegi ei ole nii täpselt uurinud. Selleks on Kanepi vabatahtlike tuletõrje seltsi ajalugu ja tegemised.

On jäänud mulje, et tema jaoks on selline aktiivsus tavaline ning igapäevane ning võibolla ta ise ei saagi aru sellest, kui suurt tööd ta tegelikult teeb. Mina arvan, et oleks aeg ka teistel märgata sellist aktiivset noort ning teda tunnustada tema panuse eest. 

Tema üks oskustest on kaasata noori enda tegevusse, kes vahest ise seda tegelikult ei teeks.

Kindlasti üks saavutustest on raamatuklubi, mida ta koos sõbrannaga veab.

Ning omadustest tooksin välja tema abivalmiduse ning aktiivsuse üleüldiselt.

Arvan, et selline tegus ja aktiivne noor võiks olla kõigile eeskujuks innustamaks ka neid leidma endast see pisik, mis paneks neid panustama enda ümber toimuvasse.

ESITAJA

Helery Juurik

SOOVITAJA

Jarmo Lõkov

Inara Ein

Jõgeva Põhikool

Inara on Jõgeva Põhikooli 9.A klassi õpilane, kes paistab silma oma aktiivsusega nii koolis kui väljaspool. Ta on teist aastat oma kooli õpilasesinduse president, juhtides seda edukalt. Tema eestvedamisel toimuvad koolis mitmed üritused ning algas ka parem koostöö õpilasesinduse ja õpetajate vahel. Toimuvad korralised kohtumised ja mõttetalgud, et kaardistada ja lahendada üheskoos koolielu probleeme. Lisaks õpilasesinduse juhtimisele on Inara õppinud mängujuhiks ning organiseerib koolis mänguvahetundide tegevusi ning viib mänge läbi ka algklasside üritustel (nt nõida trall volbripäeval, kus viidi läbi temaatilisi mänge). Lisaks ise korraldamisele on Inara oma käitumisega heaks eeskujuks kaasõppijatele. Ta pöörab tähelepanu viisakusele ning märkab, kui keegi on kõrvalejäetud või hädas. Ta oskab leida abi, kui probleemiga ise toime ei tule ning pöördub õigete inimeste poole. Heaks näiteks on see, et Inara märkas, et üks tema klassikaaslane on sattunud kiusamise ohvriks. Kõigepealt astus ta ise tema kaitseks välja, pöördus klassijuhataja ja kooli teiste spetsialistide poole, et teemaga tegeleda. 

Sellel aastal juhtis Inara Jõgeva valla eelarvest rahastatud noorte omaalgatuse projekti ning korraldas selle raames ürituse“Hobist elukutseni“ kõigile Jõgeva noortele. 

Kooliväliselt kuulub ta Kodutütarde ridadesse.

Nagu eelmises punktis juba kirjeldatud, siis Inara korraldab erinevaid üritusi nii kooli õpilasesinduse presidendina kui ka mängujuhina. Samuti korraldab ta üritusi kõigile kogukonna noortele (noorte omaaalgatuse projektist rahastatud üritus „Hobist elukutseni“). Koolis on Inara eeskujulik õpilane nii õpiedukuse kui käitumise poolest. Ta näitab kaasõppijatele isiklikult head eeskuju käitudes viisakalt ning osaledes alati erinevatel koolielu puudutavatel sündmustel, samuti pöörab ta ka oma kaaslaste tähelepanu, kuidas veelgi hoolsam olla.

1. Inara juhtimisel hakkas meie kooli õpilasesindus väga hästi tööle. Nüüd märkavad õpilasesinduse tööd ja selle tulemusi nii õpilased kui õpetajad meie koolis. Koostöö õpetajatega on oluliselt paranenud ning kevadel toimus ka esmakordselt suur õpilasesinduse ja õpetajate kohtumine, kus arutleti erinevate koolielu probleemide üle ning ühiselt leiti neile lahendusi. Sellised kohtumised on planeeritud ka selleks õppeaastaks. Kevadise koosoleku põhiliseks korraldajaks oli Inara.

2. Inara on alates 2018. aasta jaanuarist Jõgeva Põhikooli ajalehe LEND peatoimetaja. Sellest ajast on ajaleht palju arenenud. Toimetusse otsitakse uusi liikmeid, ülesandeid jagatakse omavahel. Töö on väga hästi organiseeritud, tähtajad pannakse varakult paika ning jagatakse toimetusesiseselt erinevad töövaldkonnad ära. 

3. Inara on enesekindel ning julge. Talle ei valmista probleeme pidada läbirääkimisi kooli juhtkonna, õpetajate või kaasõpilastega. Ta on oma töödes väga põhjalik ja täpne, planeerib oma tegevusi pikalt ning detailselt. Oskab oma aega planeerida ning ülesandeid ka teistega jagada. Vaatamata sellele, et võib tunduda, et tal on palju erinevaid valdkondi, millega tegeleb, oskab ta end nende vahel väga hästi jagada selliselt, et kõik oleks tehtnud, sealjuures end üle koormamata.

Inara on meie koolis tõeliselt Parim Eeskuju suurte algustähtedega!

ESITAJA

Kairi Sumero

SOOVITAJAD

Monika Maasing, Kaire Sakjas, Maris Prii

Johanna Roos

Pärnu Ühisgümnaasium

Johanna on tegus ja hakkaja noor, kes paistab silma oma ettevõtlikkuse ja positiivsusega. Ta on Pärnu üks noorimaid kultuurikorraldajaid, kes tahab teha Pärnust kõike muud kui suvepealinna. Johanna kuulub kultuuriühingusse Vööt, mille eesmärgiks on rikastada Eesti, aga eelkõige Pärnu kultuurielu. Ühingu korraldusnimekirja kuulub nüüdsest ka sel suvel Pärnus esmakordselt toimunud tänavaartistide festival WALK, mille peakorraldajaks on Johanna. WALK festival, mis leidis aset 12-13 juulil tõi kokku kümneid tänavaartiste üle Eesti ning pakkus eneseväljendust paljudele muusikutele, kunstnikele, tantsijatele. Üritust, mis toimus Pärnu kesklinnas Rüütli tänaval ja erinevates kesklinna parkides, kogunes vaatama kahe päeva jooksul sadu, kui mitte isegi üle tuhande inimese. Festivali kajastas nii kohalik kui riiklik meedia (Pärnu Postimees, ERR jt). Festivali tulemusena on näha Pärnu Akadeemia 7 maja ühel küljel suurt seinamaalingut, mis kaunistab nüüd Pärnu kesklinna. Samuti oli neiu ka augustis aset leidnud tänavafestivali IN August korraldustiimi liige. Lisaks kultuuri korraldamisele tegeleb Johanna veel kunsti, muusika ja kirjutamisega. Ta on mitmel korral kirjutanud Pärnu Postimehesse peamiselt kultuuriteemalisi arvamusartikleid. 

Johanna julgustab ja kaasab noori iga päev. Oma sügava kodulinna ja kultuuri huviga on ta sütitanud ka teisi noori ning plaanib tänavaartistide festivalist teha traditsiooni. Johannat iseloomustab lause „Kes teeb, see jõuab.“ Johanna osaleb väga aktiivselt koolitöös, näiteks on ta osa kooli projektimeeskonnast ja on käinud kooli teistes riikides esindamas.

Johanna paistab silma oma kogukonda panustamise ja kultuurielu arendamisega. Ta tegeleb vabal ajal muusikaloome, maalimise kui kirjutamisega. Ta on oma kirjatöid (luulet) juba ka näiteks naudingufestivalil Tunne esitamas käinud. 

Johanna on andnud kohaliku kultuurielu arengusse juba nii palju ja plaanib seda ka edaspidi teha. See väärib tunnustust.  

ESITAJA

Julia Laidvee

SOOVITAJA

Eerik Hannus

Joonas Leemet

Pärnu Rääma Põhikool

Joonas Leemet õpib meie koolis alates esimesest klassist. Tema algklassiõpetaja on iseloomustanud Joonast kui tõsist, kohusetundlikku ja püüdlikku õpilast. Hinded on Joonasel kogu kooliaja vältel olnud ainult head ja väga head. Kõik klassikursused on ta lõpetanud kiituskirjaga. Joonase lemmikute hulka kuuluvad reaalained. Matemaatika, füüsika ja keemia on kindlad lemmikud, viimasel ajal on lisandunud huvi ka informaatika vastu.

Joonasel on huvi ka filmitegemise vastu. Enda klassi tegemistest on ta teinud juba kaks filmi, mida on koolis näidatud ning mis on kaaslastes suurt imetlust ja elevust tekitanud.

2017. a jõuludeks valminud film “Võimalik vaid Rääma-maal”. 

2018. a jõuluballiks valminud film “Kaks kanget Räämal”.

Õpetajad iseloomustavad Joonast kui intelligentset ja kohusetundlikku noort inimest, keda on lausa lust õpetada ning kellega saab ka koolivälistel teemadel vestelda. Ta on avara silmaringiga, tunneb huvi maailmas toimuva vastu, on viisakas ja vastutustundlik. 

  Joonas Leemet aitas õppeaastal 2018/2019 korraldada järgmisi ülekoolilisi/ülelinnalisi/ülemaakondlike üritusi: 

1) viis läbi Pärnu koolide kogemuspäeval õpitoa “Rääma Hackathon”;

2) aitas vabatahtlikuna korraldada neljal korral robootika õpitubasid lasteaialastele;

3) korraldas koolisiseselt üritused Rääma Hackathon 3, Rääma Hackathon 4 (olukorrale lahenduse leidmine äpi abil);

4) korraldas Jõgevamaa haridustöötajatele ürituse Rääma Hackathon 5 (olukorrale lahenduse leidmine äpi abil);

5) korraldas koolis ülemaakondliku ettevõtlikkusürituse “Ettevõtlike noorte 3-võistlus ja õpetajate õpiüritus”; 

6) korraldas ülekoolilisi lauamänguturniire (doomino, nutikabe); 

7) aitas vabatahtlikuna korraldada ülemaakondlikku noorteüritust Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev 2018; 

8) kaaskorraldaja ja läbiviija maakondlikule pereüritusel “Ettevõtlikud nutimunad 2019”, kus koostas täiesti uue programmi, millega pered said vahvat äraarvamismängu mängida.

Lisaks eelnimetatule juhendab võimalusel nooremaid kaasõpilasi robootikas ning pakub kaasõpilastele põnevaid lahendusi, kuidas erinevaid probleeme lahendada robotite või programmeerimise abil.

Vaba aega kasutab Joonas ka iseseisvaks keeleõppeks. Nii on ta juba alustanud hispaania ja saksa keele õpinguid spetsiaalselt selleks loodud arvutiäpi abil.

Joonas Leemeti puhul tegemist sünnipärase andekuse, hea koduse kasvatuse ning töökuse mitte just väga tihti esineva kombinatsiooniga.

Tema lahkus, töökus ja vaimukus on imekspandavad, sest ta oskab jõuda iga inimeseni (abivajajani).

ESITAJA

Mart Kimmel

SOOVITAJAD

Elmo Joa, Viivika Vilja

Karl Jörgen Lööper

Võru Gümnaasium

Karl Jörgen Lööper on ettevõtlik, hooliv, õppimist ja aktiivset eluviisi väärtustav terviklik noor. Ta on eeskujuks nii kaasõpilastele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele kui tervele kogukonnale. Tänu pidevale arengule on Karl Jörgen mitmekesine, märgates kõiki ja kõike, jõudes kõikjale ja igale poole ning tegeledes paljude asjadega.

Ta paistab silma sellega, et lisaks suurepärastele tulemustele õppetöös ja suurele panusele koolielu edendamisse jõuab ta professionaalsel tasemel mängida jalgpalli, treenida kohalikul tasemel tulevasi sporditähti, osaleda muusikalistes tegevustes, aidata kohalikku ettevõtet turundustegevustes jne.

Kokkuvõttes võib öelda, et Karl Jörgen on silmapaistev noor, kes suhtub endasse ja teistesse lugupidavalt ja hoolivalt; ta on teadlik oma kohustustest ja võetud vastutustest; ta on koostööaldis ja valmis panustama; ta on motiveeritud, loov ja initsiatiivikas; iseseisev ja hästi kohanev; ta teab oma nõrku ja tugevaid külgi, arendab ja parendab neid; ta on hea suhtleja; ta pingutab ja on valmis seda rohkemgi tegema; ta on keskkonnateadlik.

Tal läheb koolis väga hästi. Õppetöös pingutab selles suunas, et lõpetada gümnaasium medaliga. Ta on hea juhtimisoskustega avatud noormees, kellest kaasõpilased, töötajad ja kogukonna liikmed lugu peavad. Ta on suure südamega ja teisi inspireeriv, mistõttu valiti ta selle aasta kevadel kooli õpilasesinduse Mõisa (Mõistlike Õpilaste Iseseisev Seltsi) juhiks ehk Mõisnikuks. Valiku tegid nii õpilased kui ka töötajad.

Koos Mõisaga on Karl Jörgen läbi viinud mitmeid huvitavaid üritusi. Uue algatusena toimus koolis tervisekuu, millest võtsid osa paljud koolipere liikmed. Nt kõnniti ühe kuu jooksul kokku ligi 1600km ja joosti ligi 3000km. Lisaks viis ta läbi kosmonautika päeva, kus võistlustulle astusid kõikide klasside noormehed ja õpetajad. Sellel sügisel on tema eestvedamisel ja koostöös Mõisaga osaletud Maailmakoristuspäeval ja koos kogukonnaga pajude istutamistalgutel Võru linnas. Karl Jörgen korraldas kaasõpilastele kinoõhtu, mis toimus koolis ja osutus väga populaarseks. See tähendab, et ta on loonud kooli uue traditsioonilise ürituse. Tema eestvedamisel toimus üleeestilisel muusikanädalal koolis muusikaviktoriin. Viimasena tähistati ülemaailmset toidupäeva, mille raames kogus ta koos teistega Toidupangale ligi 75 kg toiduaineid.

Karl Jörgen on teistele eeskujuks oma ettevõtlikkusega ning ajaplaneerimise ja kaasamise oskustega. Ta tahab alati head ja soovib nii ennast kui teisi arendada. Ka kooli tahab ta arendada. Selleks korraldas ta hiljuti ülekoolilise tagasisideküsitluse, millega soovis kaardistada, millega kaasõpilased rahul on ja mida saaks koolis veel paremini teha.

1) Jalgpall. Talle meeldib aktiivne eluviis. Ta on jalgpalli mänginud juba kümme aastat. Kuna paljud mängud toimuvad mujal kui Võrus, siis sõidab ta igal aastal bussiga pea 15 000 km. Jalgpall tähendab 2-3x nädalas toimuvaid treeninguid, võistluseid nädalavahetustel, kohtunikuks olemist ja 2-3x nädalas treeningute läbiviimist (U12-U14 vanuseklassi poistele).

2) Õppimine. Tema motivatsioon ja õppimise oskused on sellised, et liigub medaliga lõpetamise suunas. Gümnaasiumi praktilise tööna osas ta edukalt õpilasfirma programmis. Õpilasfirma Vemps, mille liige ta oli, jõudis Eesti parima õpilasfirma finaalvõistlusele. Lõppvõistlusel pälvis Vemps toiduvaldkonnas parima firma tiitli. Sellele aastal on ta valmis olema uute õpilasfirmade mentor.

3) Koolielus osalemine ja sellesse panustamine. Lisaks õppimisele jõuab Karl Jörgen koolis teha paljusid asju: juhib Mõisa, korraldab traditsioonilisi üritusi, algatab uusi tegevusi, osaleb leiutatajate huviringis, panustab kooli arendustegevustesse. Tähelepanuväärne on see, et ta osaleb ka muusikalistes tegevustes: laulab kooli segakooris ja käib koolimuusikali proovides. Koolimuusikal esietendub järgmisel aastal ja Karl Jörgenil on seal kõrvalosa. 

Karl Jörgen Lööper on hea eeskuju, sest ta on lahe nii endale, kaasõpilastele, koolitöötajatele kui kogukonnale.

ESITAJA

Karmo Kurvits

SOOVITAJAD

Ede Pähn, Argo Käpa

Kärol Kõomägi

Vastseliina Gümnaasium

Kärol on Vastseliina ning Obinitsa kogukonna säde, selle mõiste kõige suuremas tähenduses. Oma lühikese eluea jooksul on see 18-aastane Vastseliina gümnaasiumi aktiivne noor löönud kaasa väga erinevates valdkondades ja tegevustes:  ta on korraldanud erinevaid suurüritusi kooli- ja vallasiseselt, kirjutanud projekte, kus on kaasanud erinevaid huvigruppide noori; löönud kaasa Vastseliina muusikakooli tegevustes.  Selle kõige kõrvalt suudab ta veel nädalavahetustel käia tööl Vastseliina noortekeskuses. 

Kolmandat aastat on Kärol Vastseliina gümnaasiumi õpilasesinduse president. Tema eestvedamisel on  õpilasesinduse töö muutunud järjepidevamaks ja ärganud justkui uuele elule. Käroli juhtimisel korraldatakse koolisiseseid üritusi ning muudetakse õpilastele vahetunnid huvitavamaks. Kärol on kirjutanud projekte, et viia läbi erinevaid üritusi, õppepäevi õpilasesindusele. Kärol motiveerib oma ettevõtlikkuse, uuendusmeelsuse ja lennukate ideedega ka teisi õpilasi kooliellu panustama. Ta räägib meelsasti kaasa koolielu korraldamises, teeb ettepanekuid muudatusteks ja arutleb õpikeskkonna ning koolielu arendamise küsimustes.

Oma kogemust eduka õpilasena on Kärol ka koolikaaslatega jaganud ja läbi viinud õppetunni teemal “Kuidas olla koolis edukas?”. Ja lisaks kõikidele muudele valdkondadele on Kärolil ette näidata ka head tulemused õppetöös. Kevadel saavutas Käroli uurimistöö Vabariiklikul uurimistööde võistlusel 3.koha.

Kärolist on näha, et ta on leidnud enda koha kogukonnas ning panustab selle arengusse enda osalusega ja teiste kaasamisega. Juba kolm aastat on ta vastutanud ühe Vastseliina kandi suurima ürituse korraldamise eest, milleks on Vastseliina Maarahva laadale järgnev Rahvapidu. Muidu soiku jäänud üritusele suutis ta elu sisse puhuda enda innovatiivsete ja unikaalsete ideedega. Rahvapidu on üritus, mida viivad noored Käroli eestvedamisel läbi algusest lõpuni, otsides esinejaid, toitlustajaid, sponsoreid. Kärol on andnud selle ürituse läbiviimisel võimaluse panustada kogukonda ka teistele noortele, pakkudes võimalust osaleda koristus- ja hooldustöödel, piletite müümisel, taksoteenuse osutamisel. 

Pole olukorda, millele see noor neiu lahendust ei leiaks ning endapoolset abi ei pakuks.

Suhtlemine, organiseerimine, ürituste läbiviimine – see on valdkond, kus Kärol särab ja millega ta tahab ka oma tuleviku siduda.

 Käroli klassikaaslane  Triinu Tuvike ütles:”Kärol on tuleviku alustala,kes arendab ja hoiab siinset kogukonda aktiivsena, muutes seda enda sihikindluse ja tegudega mitmekesisemaks. Kärolil on sihiks “maaelu” edendamine, ta soovib rajada oma ettevõtte(d), pakkudes inimestele tööd ja samas jäädes maale, mitte ei koli linna. 

ESITAJA

Mari Mandel

Kaspar Laks

Pirita Majandusgümnaasium

Kaspar on aktiivne ja eeskujulik noor Mähe Vaba Aja Keskuses. Tema eestvedamisel valmis sel sügisel Mähe Vaba Aja Keskuses virtuaalreaalsustuba. Projekti vedas eest ja koordineeris peaasjalikult Kaspar. Samuti pidas läbirääkimisi rahastajate ja partneritega. Keskuses aitab nooremaid ning on alati positiivselt meelestatud ning toimekas. Alati jagab ideid ja viib neid täide. Kasparile pakub huvi IT ja robootika valdkond ning jagab oma teadmiseid innukalt ka teistele.
Kaspar käis Pirita-Kose lasteaias vabatahtlikuna lasteaia lastele robootikat õpetamas terve õppeaasta vältel, samal ajal ise koolis käies. Kaspar on juba kaks korda osalenud ka „Hüppelaud“ koolitustel tehnikahuvilistele noortele ning läbi selle saanud indu osaleda ka teistel koolitustel. Idu Edu festival inspireeris teda ka teistele omaealistele start up maailma tutvustamist. Ta on läbi viinud erinevaid virtuaalreaalsusteemalisi töötubasid.

Kaspar on aktiivne noor ka koolis, panustades robootika ringi juhendamisse. Annab robootika huviringi 3.-5. klassi noortele. Osaleb edukalt olümpiaadidel. Esindab oma kooli robootika võistlustel, kust on toonud ka esikohti. Omaalgatuslikult osaleb start up tegevustes koolinoortele. Koolis on nelja-viieline õpilane. Teistele on eeskujuks oma positiivse ellusuhtumise ja kogemuste jagamisega.

Kaspar ise peab enda suurimaks saavutuseks Mähe Vaba Aja Keskusesse loodud virtuaalreaalsustuba. Hüppelaual osalemine ja huviringi juhtimine omaalgatuslikult lasteaias.

Kaspar on väga tubli ja motiveeritud noor, kes innustab oma positiivsusega ka teisi ning vaatamata oma noorele eale on ta juba täna aktiivne ja kogukonda panustav ühiskonna liige.

ESITAJA

Madli Buström

SOOVITAJA

Gerli Mängel

Katrin Kaarama

Avinurme Gümnaasium

Katrin on Avinurme Gümnaasiumi 11.klassi õpilane. Ta on eeskujuks paljudele- oma koolis juhib ta presidendina juba mitmendat aastat Avinurme Gümnaasiumi Õpilasesindust, ta on kooliraadio meeskonnaliige ning klassivanem. Tal on väga suur süda, ta hoolib kõigist, vajadusel aitab alati ning on toeks. Ta elutempo on küll vägagi kiire, kuid ta jõuab käia igal pool. Katrin on tegelenud võrkpalliga 5 aastat, käinud esindamas kooli nii piirkondlikel kui ka rahvusvahelisel võistlusel, näiteks Sadolin Cupil (rahvusvaheline) ning saavutanud seal tugevas klassis 2017.aastal II.koha. Peale kooli võrkpalli esindamise, käib ta igal kevadel võistlemas ka Kaitseliidu Alutaguse maleva võistkonna eest. 

Katrinile on südamelähedane veel ka kergejõustik, millega ta on tegelenud 11 aastat! Tema parimaks tulemuseks oli TV10 Olümpiastarti vabariiklikul finaaletapil Tartus palliviskes saavutatud 4. koht. Tema treener Heli Ambos ja treeningkaaslased ootavad teda alati trenni, sest tema rõõmust nakatuvad ka teised. Peale selle on Katrin väga aktiivne liige Alutaguse ringkonnas, kodutütarde ridades rühmavanemana. Katrin on käinud mitmeid kordi oma 4-liikmelise võiskonnaga patrullvõistlustel, saavutanud Sinimäe retkel 4 aastat järjest 1.koha, Metsavenna retkel samuti 1.koha. Sel aastal õnnestus Alutaguse võistkonnal saavutada oma ringkonna ajaloo kõrgeim koht vabariiklikul Ernakese patrullvõistlusel, kui toodi koju 3.koht. 

Peale nende toimetuste meeldib Katrinile ka muusikat mängida. Aktiivse muusikuna kuulub ta kohaliku Avinurme Puhkpilliorkestri, Eesti Noorte Puhkpilliorkestri, AG kooli bändi ja Juminda Poolsaare bändi ridadesse. Ta on hinnatud saksofonist- aitab ja õpetab endast väiksemaid pillimängijaid ja läheb sel suvel Eesti Noorte Puhkpilliorkestriga Itaaliasse rahvusvahelisele konkursile. 

Ilmselge on, et tegu on imelise ning mitmekülgse noore inimesega, kuid tema südames on kõige olulisemaks alaks hoopis saalihoki, kus ta annab endast kõik ning on sellega eeskujuks ja abiks paljudele. Katrin alustas oma saalihokiteekonda Avinurmes 2015. aastal, mängides siis Spordiklubi Mustvee naiskonnas ründemängijana. Hiljem ta taipas ja avaldas treenerile soovi hoopiski väravahina kätt proovida. Praeguseks on ta naiskonna esipuurivaht olnud 3 hooaega ja tema tulemused on imetlusväärsed! Minu meelest on ta Eesti parim naisväravavaht. Ta annab alati naiskonna nimel endast parima, teeb väga keerukaid ja raskeid tõrjeid ning on tänu sellele ka liiga väravavahtide statistika üks parimatest. Katrin käib peale Mustvee, Voore ning Avinurme treeningute end lisaks ka Sparta Spordiklubi ja Eesti Maaülikooli tiimide juures arendamas- ta loodab saadud tarkusi ka teistele jagada ning olla motivaatoriks oma naiskonnas. Katrinil õnnestus umbes aasta tagasi pürgida ka Eesti Naiste Saalihokikoondisesse. Ta on osalenud koondise treeninglaagrites nii Soomes kui ka Eestis ning tema suurim unistus ja eesmärk on anda endast parim hoidmaks meie lippu jätkuvalt kõrgel.

Kui te otsite head eeskuju, siis teadke, et Katrin on selleks parimatest parim valik. Teda pole mitte kunagi vääriliselt tunnustud oma tegude eest ja ma soovin koos enda ning Katrini tuttavatega, et teda lõpuks märgataks. 

Katrin on koolis väga usin- ta õpib hästi ning lõpetas 10.klassi kiitusega. Lisaks meeldib talle koos huvijuhiga kogu koolipere kaasavaid ja abistavaid projekte algatada. Näiteks projekt „Salliv kool“, kust taodeldi rahastust kooli koridoridesse keksukastide jms loomiseks. 

Kuid kui jõudis kätte aeg teha oma gümnaasiumiastme uurimustööd, siis neiu algatas Eestis ajalugu tehes rahvusvahelist tähelepanu pälvinud projekti! Katrin korraldas sel suvel suurejoonelise ürituse- Eesti Esimese Seebihokiturniiri. Kui 2019.aastal algas suvevaheaeg, ei oodanud Katrin kaua, vaid hakkas koheselt seebihokiturniiri korraldamisega pihta. Ta kutsus kohale Avinurme Vabatahtlikud pritsumehed ning tegi usinat koostööd Avinurme teenuskeskusega, kust sai abi kõige vajalikuga, näiteks WC ja maa-ala kasutamise korraldamisega. Katrin otsis oma ürituse korraldamise tarvis ka kohalike ettevõtete toetust. Väga usinaks koostööpartneriks sai Maamaitse OÜ, kes oli nõus kõigile võistlejatele tasuta kringli valmistama. Peale selle tegi Katrin tööd erinevate inimestega, et leida turniirile pallipoisse, kohtunikke, parkimiskorraldajaid, seebikeetjaid ja palju teisi abilisi. Kõik see võttis tohutult aega, aga inimesed olid õnneks nõus teda aitama ja usinalt ettevõtmises kaasa lööma. Kõige rohkem nägi ta vaeva mängualuse otsimisega- ta võttis ühendust erakondade ja kohalike ettevõtetega, lootuses leida sobivat katet (tenti), kus peal oleks võimalik seebihokit mängida, kuid talle vastati igalt poolt eitavalt. Lõpuks osutusid läbirääkimised ühe firmaga edukaks, kui Asula OÜ oli nõus tasuta õigetes mõõtudes katte valmistamisega. Mäletan, kui Katrin ütles mõned päevad enne turniiri, et kardab, et kogu päev läheb untsu. Rääkisin temaga ning sain ta silmad uuesti särama- ta ei andnud alla ja tahtis eeskätt oma väikesesse kodukohta kuulsust ja meelelahutust tuua. 

24.augustil 2019 toimus Katrini ning tema meeskonna läbiviimisel Eesti Esimene Seebihokiturniir. Võistkondade saabudes oli Katrini silmis näha puhast rõõmu. Ta jooksis alatasa ringi, aitas inimesi ning andis ürituse sujumise nimel endast kõik. Ka ajakirjandus jooksis talle tormi, sest selline ettevõtmine oli Eestis esmakordne. Kohal oli näiteks Eesti Rahvusringhäälingu meediatiim, kes tegi intervjuusid ning jäädvustas põnevat üritust. Samuti kajastasid tema turniiri ka maakonnaleht Vooremaa, Eesti Saalihokiliit ning Austria seebihokiturniiride korraldajad. Väga lahe oli näha kuidas kohalikud elanikud tulid tribüünidele staadionil toimuvat vaatama ja kõikidele kaasa elama. Päeva lõpuks oli Katrin omadega läbi, aga tema südames oli rõõm, sest turniir oli edukas, inimeste huvi suurenes ning ta suutis lõpuks saalihokihuvilised meelitada ka maakohta- väikesesse Avinurme alevikku. Tsiteerides kohaliku kogukonna Facebooki lehekülje postitust „Avinurme noored jõudsid suurele pildile ja tegid meist üheks päevaks seebihokipealinna! Aitäh ja palju õnne esimese ja õnnestunud turniiri korraldamise puhul! See ei ole ju viimane, eksole!“. Näha on, et kohalikud väärtustavad seesuguseid ettevõtmisi ning toetavad igati aktiivsete koolinoorte tegemisi. Seebihokiturniiri on rahvasuus hakatud kutsuma ka uueks Jõgevamaa nokiaks. Ürituse äärmise populaarsuse tõttu on plaanis turniiri korraldamisega ka jätkata, sest osalenud võistkonnad avaldasid soovi ka edaspidi sellisel ettevõtmisel osaleda. Päevaga jäädi väga rahule, võistlejad olid positiivselt meelestatud ning on juba ka ise üritust propageerinud. Plaanis on luua MTÜ ning korraldada sarnaselt Eestis juba tuntust kogunud Sparta tänavahoki tuurile ka mitmeetapiline seebihokiturniirisüsteem. 

Katrin on eeskujuks teistele just oma positiivsuse ja nakatava ettevõtlikkusega. Ta algatab midagi, kaasab sinna ka hulgaliselt teisi ning viib kogu töö alati edukalt lõpule. Kui te saaks kasvõi korraks kogeda Katrini elu, siis teadke, et niisama paigal püsida see neiu ei oska.

Katrini kolm silmapaistvat omadust:

1) Väga hea organiseerimisvõime- Eesti Esimese Seebihokiturniiri korraldamine. Kooliürituste läbiviimine ning projektide kirjutamine. 

2) Palju huvialasid ja hea koostöövõime- ta on aktiivne, annab endast alati parima ja võitleb kõigi nimel tulihingeliselt.

3) Kodukohale tuntuse toomine ja kohaliku elu edendamine.

Katrin on tunnustamist väärt, sest ta on niivõrd mitmekülgne noor neiu, kes on vaatamata noorele eale suutnud oma väikesele kogukonnale läbi ettevõtlikkuse tuntust tuua.

ESITAJA

Lota-Ann Haga

SOOVITAJAD

57 soovitajat

Katrin Kaarama

Avinurme Gümnaasium

 Katrin on aastaid olnud Avinurme Gümnaasiumi õpilasesinduse president ning väga hea ja kohusetundlik õppija. Ta on silma paistnud väga hea algatus- ja organiseerimisvõimega ja koolikaaslaste innustajana. Katrin omab väga head arusaamist koolikorraldusest ja on kooli juhtkonnale igati võrdväärne partner kooli arengus kaasarääkijana. Projektijuhina on ta ellu viinud erinevaid algatusi, millel on väga suur mõõde- nt HTM-i ja Salliva Kooli projekt „Sallivusele ja sõbralikkusele suunav koolikeskkond“, Eesti I seebihokiturniir. Katrini huvialadeks on pillimäng, saalihoki ja riigikaitse. Ta on aastaid õppinud ja mänginud saksofoni, osalenud saksofonistide laagrites, mänginud kooliorkestris ja käesoleval hetkel mängib saksofoni Avinurme puhkpilliorkestris. Saalihoki väravavahina mängib Katrin juba mitmendat aastat Spordiklubi (SK) Mustvee meeskonnas ning on saavutanud koos võistkonnaga saavutanud naiste esiliigas riiklikult kõrgeid tulemusi. Kodutütrena on Katrin kaasõpilastele propageerinud riigikaitseõpetust, osalenud aktiivselt rännakutel ja võistlustel, kus on saavutanud väga häid tulemusi. Katrin teeb ja jõuab palju ning suudab oma positiivse ellusuhtumisega innustada ja julgustada kaasõpilasi.

Katrin on aktiivne nii koolisiseselt kui kooliväliselt. Ta suudab ellu viia oma ideid ja kaasata eesmärkide saavutamisse erinevaid meeskondi. 2019.aasta augustis sai Katrini eestvedamisel teoks Eestis ainulaadne ettevõtmine- Eesti Esimene Seebihokiturniir. Avinurmes toimunud võistlusel oli osalejaid üle Eesti, meediakajastused üleriigilised ning tagasiside kõikidelt võistkondadelt positiivne. Antud turniiri idee algatajaks oli Katrin, kes viis selle ellu oma gümnaasiumiastme uuurimistöö raames koos klassiõega. Saalihoki väravavahina SK Mustvee meeskonnas on Katrin suutnud propageerida spordiala kaasõpilaste seas ning omades suurepärast algatus- ja koostöövõimet on Katrin spordiklubis hinnatud saalihokimängija. SK Mustvee on saalihoki naiste esiliigas 2018/19 II kohal ning 2017/18 üldvõitja ja ka Katrini panus kajastub antud tulemustes. 

2017.aastal (20.11.2017- 15.12.2017) viis Katrin koolis ellu HTM-i ja Salliva Kooli projekti „Sallivusele ja sõbralikkusele suunav koolikeskkond“, mille raames paigaldati koolimaja erinevatesse paikadesse sallivusele ja sõbralikule koosolemisele suunavad põrandakleebised ning kaks keksukasti noorematele õpilastele ühiste mängukohtadena. Projektijuhina viis Katrin sõnumi sallivusest ja sõbralikust koosolemisest iga inimeseni koolis, viis läbi sallivuspäeva, juhtis õpilaste arutelusid ning tegi koostööd kooli juhtkonnaga. Antud projekti tulem on igapäevaselt nähtav, sõbralikule koosolemisele suunav ning kõikide kooli külastajate ja lapsevanemate positiivse tagasiside pälvinud. Turvalise koolikeskkonna teemat võib nimetada Katrini südameasjaks- ta on olnud kaasõpilaste probleemide märkaja ja lahenduste otsija ning selle õppeaasta alguses allkirjastas Katrin õpilaste esindajana meie koolis Koolirahu lepingu. 

Katrin on alates algklassidest olnud aktiivne kodutütar ning innustanud kaasõpilasi riigikaitse teemadel kaasa rääkima ja osalema. Mitmetel aastatel on Katrin osalenud vabariiklikul kodutütarde võistlusmatkal Ernake, kus on võistkonnaga saavutatud auhinnalisi kohti. 2019.aasta kevadel oli Katrin vabastatud aktiivse ja tulemusliku tegevuse eest kodutütrena riigikaitselaagris osalemisest, kuid Katrin siiski osales laagris ning põhjuseks oli asjaolu, et ta soovis oma koolikaaslasi motiveerida, innustada ja julgustada raskusi ületama ja laagris hakkama saama. Antud asjaolu näitab, et Katrin suudab mõelda kaugemale enda heaolust, hindab koostöist tegutsemist ja on äärmiselt hooliv kõigi suhtes.

Väga motiveeriv ja julgustav kaasõpilane, aktiivne õpilasesinduse president. Aktiivne ja tulemuslik oma vaba aja tegevustes- saalihokis, puhkpilliorkestris, kodutütrena. Katrini suurimat saavutust on raske nimetada, sest neid on mitmed ja need on võrreldamatud. Tooksin välja kolm ja reastaksin need järgmiselt: 1. Kaasõpilaste suunaja, motiveerija ja aktiviseerija sallivuse ja sõbralikkuse teemadel (näited eespool). See on esikohal, sest mõõde on tohutu ja kauakestva väärtusega. 2. Eesti esimese seebihokiturniiri korraldamine- õpilasena üleriigilise ürituse korraldamine on väga suur töö. 3. Panustamine kodutütrena riigikaitsesse ja kaasõpilaste suunajaks olemine antud teemal.  Katrin on oma suure südame, aktiivsuse ja hea eeskujuga suutnud väga palju ära teha ning väga paljusid inimesi mõjutada.

ESITAJA

Kristina Pikas

SOOVITAJAD

Janek Romanovitš, Virve Kaldma

Kirke Perillus

Türi Põhikool

Esimest korda külastas Kirke Türi Noortekeskust peale selle avamise 2010 aastal. 

Kirke lugu algas 2017 aastast, kui saatsin ta vaikse ja tagasihoidliku tüdrukuna Raplasse Mängujuhtide koolitusele. Enne seda oli ta palju osalenud Türi Noortekeskuse poolt korraldatad sündmustel ja  laagrites, saanud erinevaid osalemiskogemusi.

Peale mängujuhtide koolituse muutus ta julgeks, ettevõtlikuks ning tema algatusel said Noortekeskuses toimuma noorte omaalgatuslikud projektid:  Nopile Mängujuhtide koolitus Türi Noortekeskuses, ENL- i taotlus Noorte motivatsiooniõhtud noortekeskuses, Türi valla noorte omaalgatusfondi toetus Noortekohtumine vol 1 Kabalas, kus toimusid Türi valla noorte mõttetalgud ühiste sündmuste ja tegevuste genereerimiseks.

Sealt sai omakorda alguse idee korraldada   noortekohtumine vol 2, mis leidis aset Karksi- Nuia Noortekeskuse noortega. Valitud sai see noortekeskus meile väga sarnaste tegevuste korraldamise tõttu. Kirke eestvedamisel  on ENL- ile esitatud taotlus noortekohtumine vol 3 läbiviimiseks Kärus. Eesmärk on Türi valla noorte ideede ja energia võimestamine meie suures vallas.

Mängujuhtide koolituse tulemusel organiseeris Kirke 2 sõbrannaga koos minifirma MÄNGIME KOOS, kes pakub sünnipäevade teenust piirkonnas: mängud, õhupalliloomad ja  näomaalingud. 

Oleme noori toetanud organiseerides neile näomaalingute Loome Ilu koolituse  ( 3AP) Kaie Palumetsalt. 

Minifirma MÄNGIME KOOS! sai 2018 aasta võistlusel Eesti parima minifirma eripreemia meeskonnatöö eest.

Kirke loodud firma on teada ja tuntud perede hulgas ning peaaegu igal nädalavahetusel kutsutakse neid laste sünnipäevadele mänge läbi viima, näomaalinguid tegema jne. Lisaks veel ka muud avalikud üritused, kus noored oma tegevust tutvustavad ja teenust pakuvad.

2018 aasta kevadtalvel osales Kirke koos 4 Türi noorega Tartus Erasmus + koolitusel “Ideest projektini”. Sealt tagasi tulles oli plakatil 2- poolse noortevahetuse idee Hispaania noortega. Hakkasimegi seda taotluseks vormima. Kirke eestvedamisel leidsime koostööpartnerid ACD LA HOYA ühingust. Peale esimest eitavat vastust oli just Kirke see, kes alla ei andnud ning kogu algatusgrupi positiivset suhtumist ja  indu üleval hoidis. Tänu tema püsivusele, töökusele ning järjekindlusele leidis taotlus teises voorus positiivse vastuse. Tänaseks on toimunud edukalt KODANIKUAKTIIVSUSE projekti 2 noortevahetuse kohtumist: Eestis Türil ja Hispaanias la Matas.

Palju oma kooli järgsest ajast panustab Kirke lugemisse, osaleb  suppama hiit treeningus.

Kirke Perillus on  Türi Põhikooli Õpilasesinduse liige, osaleb Järvamaa Noortekogus ning samuti on aktiivne Türi Noortekogu liige.

Järvamaa Noortekogu esinaine Carolyn Mets iseloomustab Kirket, kui…

“Kirke on pühendunud Järvamaa Noortekogu liige, kes on löönud juba mitmeid aastaid kaasa pea igas tegevuses. Tema kohta käib lause vaga vesi, sügav põhi. Pealtnäha vaikne neiu on kogemustelt rikas ning väga usaldusväärne. Ta julgeb võtta vastutust, oskab ennast ja enda tegevusi analüüsida ja anda tagasisidet. Kirke oli esimene Türi neiu noortekogus ning tänu temale on liitunud juba neli Türi neidu, seega oskab ta ka väga hästi infot jagada. Ta on pühendunud, rõõmsameelne ja tegus neiu, kes on heaks eeskujuks teistele!”

Kirke loodud minifirma MÄNGIME KOOS! pakub teenust meie piirkonnas, on teada ja tuntud. Lisaks kaasatakse noori ja peresid ka teistesse tema algatatud projektidesse. Tegevus on kajastatud Türi Noortekeskuse FB lehel, pildialbumites. Vabatahtlikuna abistab Türi valla noortepäeva ja inspiratsioonipäeva läbiviimisel.

Kirke on Türi Põhikooli õpilasesinduse liige, aitab korraldada kooli siseseid üritusi, projekti päevadel viib läbi mängude töötuba  ja juhendab põrandamängu REIS TÜRI VALLAS. Mängu loomise ideesse kaasasin ka Kirke.

Omaalgatused: Mängujuhtide kool Türi noortekeskuses, motivatsioonipäevad noortekeskuses,  noortekohtumised vol 1, vol 2 ja korraldamisel on vol 3, mis on mõeldud kogu valla noortele.

Rahvusvaheline noortevahetus KODANIKUAKTIIVSUS.

Koolis õpib Kirke hästi, hinneteks on neljad ja viied. Ta on kohusetundlik, täpne ja aus. 

Eeskujuks teistele noortele on tema kohusetunne, distsipliin, püüe elus edasi minna, õppida ja kogeda uusi asju. Ta on aktiivne ning kaasab teisi noori. Kirke on hea lapsehoidja.Pereprojektis “Imelised aastad” on ta aidanud noortejuhtidel lapsehoidu läbi viia.

Kirke suurimad saavutused:

 1. Minifirma käivitamine, selle töö korraldamine, aruannete koostamine, meeskonna juhtimine.
 2. Uute ideede genereerimine, rahastuse leidmine,erinevate projektide kirjutamine ja läbiviimine, analüüsi ja aruannete kirjutamine..
 3. Eakaaslaste ja nooremate kaasamine. Suhtlemisoskus: viisakus, oskab teiste arvamust ära kuulata, vajadusel ennast kehtestada.
 4. Rahvusvahelise noortevahetuse hing ideest analüüsini. Oskab tegutseda vastavalt püstitatud eesmärgile. Õppimisoskus ( Noortepassi temaatika).

Väikesest algatusest on välja kasvanud  suurepärane eeskuju, mis innustab tegema järgmisi edukaid samme noore enda elus; innustab ja loob tingimusi  kogukonna noortele. Noor väikelinnast, täiesti tavalisest koolist, tagasihoidlike võimalustega perest väärib tunnustamist oma järjekindluse,  püsivuse,  aktiivsuse ja vabatahtliku töö eest.

ESITAJA

Erika Teras

SOOVITAJAD

Sulo Särkinen, Eli Sukles

Lii Urb

Lihula Gümnaasium

Lii vabatahtlikuna panustamine kogukonda algas juba väiksena. Ta on osalenud ning osaleb  siiani külaseltsi jm koristustalgutel, on alaliseks abiliseks Karuse Mälumängu korraldamisel, käib abiks Massu Ratsaklubis suuremate võistluste korraldamisel, aitab Kõmsi Rahvamajas erinevate sündmuste korraldamisel (vaid mõned – traditsiooniline jüriööjooks, pensionäride pidu, laadad), on Matsalu Loodusfilmide Festivali juures toeks, võtab osa erinevatest heategevuslikest projektidest – alates koolides korraldatud heategevusüritustel osalemisest kuni enneaegselt sündinud laste heaks kaheksajalgade heegeldamise, oma juuste annetamiseni Eesti Vähiliidule ning Lääneranna Noortevolikogu liikmena noortepäevade korraldamiseni.

Lii paistab silma ettevõtlikkuse, töökuse, omaalgatuslikkuse ning abivalmidusega. Tema ainuke „negatiivne“ omadus on oskus mitte öelda EI 🙂

Lii põhilisteks huvialadeks on muusika, käsitöö ning teater.

Aastaid on ta õppinud Lihula Muusika- ja Kunstikoolis klaverit, uue pillina lisandus 2018. aastal tšello, millega kutsuti ta kohalikku orkestrisse ning seejärel selgus, et on vaja ka löökpillide mängijat – ning loomulikult oli Lii see, kes asus seda kohta täitma. Sel sügisel lisandus tema instrumentide loetellu ka klarnet. Ta käib palju esinemas ning loomulikult ei jäänud vahele ka suvine laulupidu. 

Kohalikus (Kõmsi) harrastusteatris „KÕT!“ on Lii samuti juba aastaid tegev. Alustas ta väikese päkapikurolliga jõulunäidendis ning on jõudnud tõsisemate rollideni pikkades lavastustes. Ta on üks esimesi, kellel on tekst peas (ning lisaks enda tekstile ka kaasnäitlejate oma, olles sellega teistele suureks abiks) ning ta on alati abiks etenduse korraldusliku poole pealt. 

Ka käsitöö tegemisel on Lii teistele eeskujuks. Ta on osav nii tikkimises kui kudumises, heegeldamises ja meisterdamises. Põhikooli loovtööks 7. klassis valis ta nimelt käsitöö. Tema eesmärgiks oli muuta ennast ja kaaslasi pimedal ajal nähtavamaks, et meil kõigil oleks ohutum – ehk siis otsustas ta käsitööna valmistada helkureid. Olles äärmiselt põhjalik, ei piirdunud Lii ainult mitut sorti helkurite valmistamisega, lisaks ta testis neid erinevates olukordades ning müüs neid mitmetel laatadel.

Et panustada sellesse, et kõik asjad saaksid tehtud ning algatada uusi põnevaid tegevusi, on Lii olnud klassivanem, õpilasesinduse liige ning nüüd ka Lääneranna Noortevolikogu liige. Kui on vaja midagi ära teha, on Lii alati abivalmilt kõigi jaoks olemas.

Lii on osalenud koolides (Kõmsi Algkool-Lasteaed, Virtsu kool, Lihula Gümnaasium) erinevate ürituste korraldamisel – erinevad teemapäevad, projektid, osaluskohvikud.

Omaalgatustest võiks mainida loovtööna helkurite valmistamist, Nopi Üles projekti abil tantsuvõistluste korraldamist, noortepäevade korraldamist. Neist kõigist on juttu eelnevas või järgnevas punktis.

Lii on väga püüdlik ning eeskujulik õpilane, kes on juba algklassidest saadik osalenud erinevatel maakondlikel ning riiklikel olümpiaadidel ning saavutanud seal häid ja väga häid kohti. 2019. a kevadel toimunud kooli direktori vastuvõtul ütles õppealajuhataja, et ta pole pidanud enne ühe lapse kohta nii pikka nimekirja ette lugema – juba see näitab, kui tegusast neiust jutt käib. Ta on kaasa löönud Lihula Gümnaasiumi mälumängus, koolidevahelistel Varia viktoriinidel ning Maakilval. Ta ei jätta hätta oma sõpru ja klassikaaslasi ning abistab neid õppetöös. Kõige selle juures on ta pigem tagasihoidlik ja ei oota oma panuse eest suurt tunnustust. 

Eeskujuks teistele on ta oma käitumise ja tegudega. Kui paljud inimesed räägivad ja planeerivad, siis Lii on see, kes enda ja teiste plaanid teoks teeb. See just vääribki kiitust ning sellega on ta ka teistele eeskujuks. Ta on püüdlik õpilane ning tubli kodanik.

Lii viimaste suuremate saavutuste hulka kuuluvad: 

 • Nopi Üles projekti kaudu Kõmsil JustDance tantsuvõistluse sarja korraldamine, mis viis selleni, et MTÜ Kõmsi külaselts avas Kõmsi Rahvamajas vabaajakeskuse. Sellega parendas ta koduküla elu, saadi juurde võimalusi vaba aja veetmiseks. Kõmsi Lasteaed-Algkooli vilistlasena oli Lii nõus olema noorematele kaaslastele tiimiliidriks ning juhtis Nopi Üles projekti. Tänu sellele on noortel nüüd avalikuks kasutamiseks Playstation 4 ja televiisor. Kuna mõte arenes, jõuti vabaajakeskuse avamiseni ning ka selle ruumi loomisel oli Lii osaliseks nii projekti koostamisel kui ka ruumi koristamisel, värvimisel ning sisseseade korraldamisel. Infot vabaajaruumi valmimise kohta saab vaadata külaseltsi Facebook’i lehelt ning Nopi Üles projekti
 • Kuulumine erinevate organisatsioonide korraldusmeeskondadesse. Nende kaudu erinevate ürituste organiseerimine. Nt 2019. a kevadel toimunud Lihula Gümnaasiumi heategevusball liikumatuks jäänud Rasmuse ravi toetuseks, noortepäev „Rutiinist välja“ ning sel sügisel, 18. oktoobril oli ta käesoleva aasta noortepäeva „Rutiinist välja“ peakorraldaja.

Lii puhul on raske välja tuua üksikuid asju, sest ta tegutseb nii mitmel rindel, mis on tihti omavahel seotud. Teda näeb lastega tegelemas, täiskasvanutega mälumängus ning harrastusteatris, koolis edukalt õppimas ning kaaslasi aitamas, ajurünnakutel osalemas, kontsertidel esinemas, heategevuslikel üritustel osalemas ning igal pool, kus abikäsi vaja, kaasa löömas. 

Millega ta tegeleb vabal ajal? Kõrvaltvaatajana tundub, et tal ei saagi vaba aega olla kõikide nende tegevuste kõrvalt, millega ta igapäevaselt seotud on. Ometi leiab ta aega tegeleda muusika, teatri ja käsitööga, võtta osa laagritest, festivalidest, matkadest, talgutest. Sel suvel osales ta nt E. Tamme nimelisel Võru Puhkpillifestivalil, Baltic Sea Project Camp’il, Teaduskooli teaduslaagris ning WiSci Girls Steam Camp’il (WiSci – Women in Science, Steam – Science, Technology, Engineering, Arts & Design, Mathematics). Viimase korraldajateks/partneriteks olid muuhulgas Ameerika Ühendriikide Välisministeerium, Intel, Google, NASA, Microsoft  jpt.

Eelnev loetelu näitab, kui erinevatel aladel Lii kaasa lööb ja ennast pidevalt proovile paneb. Tal on lai silmaring ja palju huvisid. Kõikidesse oma tegevustesse panustab ta 100 protsendiliselt ja rohkem veel. 

Lii on tohutult töökas, kohusetundlik, suure südamega ning äärmiselt abivalmis neiu, kes oma algatuste ja tegevuste ning nende ellu viimisega on kõigile suureks eeskujuks.

ESITAJA

Aire Arge

SOOVITAJAD

Peeter Hermik, Anu Kurm, Siivi Jõgi, Vello Kaid Soe, Lea Mäeorg

Lii Urb

Lihula Gümnaasium

Ta on abivalmis ja kiire reageerimisega ning töökas tütarlaps. Ta õpib hästi ning selle kõrvalt leiab aega, et tegeleda mälumänguga (mängides ise kooli tasandil ja olles vajadusel noorliige Maakilvas) lisaks ta mängib klaverit ja muid pille. Ta on mitmekülgsete hobidega. 

Ta panustab olles oma koolis õpilasesinduse liige. Ta on väga eeskujulik õpilane kõik aastad olnud. Hinded on väga head ja aitab ka oma klassikaaslasi. Võtab osa maakondlikest olümpiaadidest ja on neid enamasti edukas. ÕE liikmena panustab üritustesse. Olles tagasihoidliku loomuga ei ole ta vist algatajaks olnud projektidele, küll aga alati kaasa tegev. Nii ka Karuse Mälumängu juubeli vooru korrladamisel. 

Abistab Karusemälumängu voorude igakuisel läbiviimisel aastast 2012. Ta on väga kohusetundlik. Torkab silma ka muusikalembelise tütarlapsena, mängides erinevaid pille. Osales laulu ja tantsupeol orkestri kooseisus.

Tubli tüdruk, kes ei tunne igavust, sest teeb ise palju ja panustab palju olles samas eeskujulik õpilane.

ESITAJA

Vello Kaid Soe

Lii Urb

Lihula Gümnaasium

Lii on tagasihoidlik rõõmsameelne õpilane, kes on hästi kohusetundlik olnud algklassidest peale. Ta sai 6. klassis kooli kõige sõbralikum õpilase tiitli. Tüdruk, kes haarab kõike lennult ja kui ongi midagi keerulisemat, siis keskendub alati, tänu sellele on kõik aastad olnud eeskujulike hinnete ja käitumisega õpilane. Juba algklassides on Lii tublisti osalenud olümpiaadidel. Neiu, kes aitab alati kõiki. Panustab vabatahtlikuna mitmetesse tegevustesse. Näiteks oli nõus olema Kõmsi Külaseltsi nooretele meeskonnajuht NOPI ÜLES projektis, millega saadi telekas ja playstation 4, et ka Kõmsi küla noored saaks vahvalt vaba aega veeta.. Aitas kaasa seltsil värvida ja korrastada seltsiruumi, et seal saaks avada noortetuba. Lisaks on Lii tubli mälumängur. Armastab käsitööd, eriti kududa ja heegeldada. Lõpeatanud muusikakooli klaveri eriala ja lisaks õppinud kitarri, tšellot ja hetkel õpib klarnetit. Pillimäng viis ta sel aastal ka laulupeole.  Ta on eeskujuks, kuna ei kurda, vaid tegutseb palju. Liid iseloomustab ülihästi lause kes teeb, see jõuab.

Lisaks sellele, et ta on eeskujulik õpilane ja jõuab käia olümpiaadidel ning erinevatel võistlustel, on Ta ka aktiivne abiline ja kaasamõtleja ning tegutseja Kõmsi külaseltsis. Lisaks iga kuu viimasel neljapäeval tegutseb vabatahtlikuna Karuse Mälumängu läbiviimisel. Ta on Lihula Gümnaasiumi õpilasesinduse liige ja valitud Lääneranna Noorte volikokku. Mõlemas organistatsioonis annab endast parima.  Näiteka oli ta 18.10.2019 Lihulas toimunud laheda noortekonverentsi „Rutiinist välja Omadelt -omadele“ peakorraldaja. See üritus oli Lääneranna valla noortele ja korraldamine ning läbi viiminie õnnestus hästi. Kuigi lööb paljudes kohtades vabatahtlikuna kaasa, siis kunagi ei jäta ta õppimata. 

1. Ta on eeskujuks/eeskujulik (õppimises, käitumises, pühendumises, korrektsuses, vastutustundes, musikaalsuses, töökuses)

2. Hea südamega (annetas oma juuksed vähihaigete fondi, heegeldas enneaegsete laste fondile kaheksajalgu, aitab vabatahtlikuna valla eakate Jõululõunat läbi viia ja paljud muud tegevused vabatahtlikuna)

3. Ettevõtlikus (tänu NOPI projektile on Kõmsil nüüd noortetuba (sellest sai nii selts kui omavalitsus innustust, et seda on siia vaja) ja ta viis läbi Noortepäeva, ning 7. klassis tegi täie pühendumisega ettevõtlusprojekti jaoks helkureid ja müüs neid)

ESITAJA

Annika Kukk

SOOVITAJAD

Marika Peksar, Pille Saatmäe, Anneli Mänd

Lisethe Angelika Vähi

Kadrioru Saksa Gümnaasium

Lisethet tutvustaksin sedasi. Panustab igal võimalusel kooli üritustesse ja hetkelgi on korraldamas enda kooli suuremat filmifestivali KSG NUI. Ta on igati püüdlik ning katsetab uusi tegevusi teadmisi erinevates valdkondades. Lisaks meeldib Lisethele käia erinevatel üritustel nii kuulajana kui ka vabatahtlikuna. 2017. aasta suvel käsi ta Tallinna Merepäevade raames Tallinnas peatunud The Tall Ship Race regati laevastikus vabatahtlikuna, ning sai rolliks liaison ehk laeva sideohvitseri ameti. Ta on üpriski lühikese elu jooksul suutnud käia tööl ning saavutanud tema enda jaoks ülimalt palju. Käis tööl jäätisekohvikus, raamatupoes ning EÕM(Eesti Õpilasmaleva) kaudu kahel suvel Olerexis, ühel suvel Circel K-s ja sel suvel Glämpingu rühmas. Lisaks on ta osalenud erinevatel üritustel, laagrites ja festivalidel: 2016. aasta suvel käis Eestit esindamas Young Media Sharks meedialaagris Lätis, raamatupoes töötamise ajal käisi Õllesummeril müüjana/abistajana ning kahel aastal veel  õpilasfirmade Hakkatonil käinud sellel saab juurde veel lisada Chnagesmakeri Start-Up programmi. Lisaks nenedele käis ta kolm aastat BFMi Lastefilmikoolis, treeninud CFC Jaak Mae Suusakoolis, Leksi44 spordiklubis ja Pirita TOP ujumisklubis. Läbinud on veel kursusi TTÜs kui ka TLÜs. Eelmisel aasta oli vahetusõplasena Saksamaal 10 kuud ning tagasi tulles on aidanud ASSE Eestil ühte üritust läbi viia. Sellest õppeaastast läks ta ka rahvatantsu tantsima. Tema üheks kireks on meri. 16. aastaselt tegi ära väikelaeva juhiload ning soovib merealasele töökohale minna. Talle meeldib tegeleda veel ettevõtmise, investeerimise ja veel eeterlike õlidega.

Lisethe on osalenud kodukoha Teeme ära koristuspäeval ning laadad, kus müüs enda vanu riideid. Koolis pani ta alguse meediatiimile, mis arenes välja praktilise meedia kursuseks. Ta käib pildisitamas erinevaid kooliüritusi ning sündmusi. Ta on ka kaasa löönud kahe KSG NUIa korraldustiimis ja nüüd sai ka peakorraldajaks. Enda klassile on ta korraldanud erinevaid reise, mis klassile on korda läinud. Õpingute läheb tal keskmiselt, tunnid, mis talle rohkem meeldivad lähevaid paremini kui teised ained. Tugevam on ta sotsiaalainetes kui reaalainetes. Tema aktiivsusest saavad kasu kõik tulemuste kui ka tema emotsioonide näol, kui ta midagi tegema hakkab siis teeb ta seda hingega. Tal on väga raske öelda “ei”ning proovib kõik ära teha.

 Vabal ajal ta loeb, kuulab podcaste ning tegeleb sellega, mis tal parasjagu käsil on mingi ürituse jaoks. Tal on suur süda ja klassikaaslased iseloomustasid teda nagu fööniksid, kes võib põruda, aga ta toibub sellest ning tuleb tugevamana tagasi. Mina loeksin tema suurimaks saavutuseks vahetusaastat, kus veetis kodust eemal 10 kuud. 

 Lisethe on üks aktiivsemaid temavanuselisi noori, keda ma tunnen aga teda pole kunagi tunnustatud millegi märkimisväärtusega, mida ta väärib.

ESITAJA

Kristi Vähi

SOOVITAJAD

Priit Parro, Margit Randver, Norbert Kaareste, Merilin Sinilaid, Henri Treier

Matthias Merelaine

Jakob Westholmi Gümnaasium

Ta kasvas üles Pelgulinnas koos ema, vanaema ja vanaisaga ning hiljem kolis Viimsisse, kuna  Pelgulinna kodu ülalpidamine muutus perele liiga kontimurdvaks. Vanaema pani ta 5 aastaselt laulma Rahvusooper Estonia poistekoori. Jakob Westholmi Gümnaasiumis õpib Matthias alates teisest klassist. Sellel kevadel lõpetab ta JWG gümnaasiumi reaalsuuna. 

Matthias on väga aktiivne õpilane: ta on korraldanud staaride jäljendamise konkursse, moevõistlusi, talendiõhtuid ning nenedel ka ise osalejana kaasa löönud. Viimased viis aastat on ta kujundanud kooliürituste plakateid, pileteid ja aukirju. Samuti on ta korraldanud nende trükiste väljaprintimist. Tema algatusel loodi Jakob Westholmi Gümnaasiumis meediaring WestMeedia, kes on üles filminud kõikvõimalikke kooliüritusi ja seda ka väljaspool koolipäeva. Ta oli mitu aastat kooliraadio Sass liige. Saadetega konkureeriti edukalt vabariiklikul kooliraadiote konkursil. 

Lisaks meediatööle on Matthias suurepärase tenorina esinenud kooli solistide konkurssidel, vokaalansamblite koosseisudes ning kuue koori liikmena pääsenud juubelilaulupeole ”Minu arm”. 

Koolitöö kõrvalt laulab ta Rahvusooper Estonia poistekooris ja selle meeskvintetis. Võimalusel lööb lauljana kaasa erinevate kooride kontsertidel ja projektidest. Näiteks 2019.aasta kevadel osales ta taustalauljana klassivend Margo Maltise Queeni tribüütkontserdil Rock Cafe`s.
Matthiase kõige viimane suurettevõtmine oli oma kooli õpetajate päeva filmi loomine. See hõlmas režissööri, monteerija, stsenaristi ja produtsendi tööd.

Pere rahaliseks toetamiseks käib Matthias viimased kolm aastat kooli kõrvalt. Periooditi on ta töötanud ka täiskohaga. Enese vormishoidmiseks käib noormees jõusaalis ning suvel mängib sõpradega rannavõrkpalli.

Matthias on kooli õpilasesinduse juhatuse liige alates üheksandast klassist. Ta on alates 6. klassist aktiivne osaleja klassisisestel ja ülekoolilistel üritustel. Matthiase idee algatusel loodi Jakob Westholmi Gümnaasiumisse meediaring WestMeedia, mis kajastab kooli üritusi ja sündmusi videopildi vahendusel. Hoolimata väga aktiivsest ühiskondlikust tegevusest, ei ole tal õpivõlgu. Kõik tööd ja arvestused saavad õigeaegselt järele vastatud. Tema lemmikainete hulka kuuluvad eesti keel ja kirjandus, muusika, ajalugu, ühiskonnaõpetus ning füüsika. Klassikaaslased imestavad tihti, kuidas ta seda kõike teha jõuab.

Matthias tegeleb vabal ajal laulmisega Rahvusooper Estonia poistekooris ja meeskvintetis ning muudes projektides. Ta on töötanud kullerina Wolt`is, klienditeenindajana Eesti Kontserdis, Juustukuningates. Vabal ajal käib trennis. Tema suurimaks saavutuseks võib lugeda Alo Mattiiseni nimelise vokaalansamblite konkurssi võitu Estonia poistekoori meeskvintetiga ja JWG 103. lennu õpetajatepeäva filmi ”Tujutõstja” loomist. Need on kaks asja, mille nimel ta on väga palju vaeva näinud. Samas, kui keegi vajab abi koolitöös või lihtsalt sõbra nõu ja tuge, siis Matthias on alati olemas ja püüab aidata.

Matthias Merelaine väärib Hea Eeskuju tiitlit, sest on väga toimekas, loominguline, andekas ning heatahtlik inimene.

ESITAJA

Alla Eenma

SOOVITAJAD

Hirvo Surva, Kaire Maalma

Mirtel Veiser, Kertu Lipp, Ave Alamets

Maidla Kool, Kiviõli I Keskkool

Antud lõik on noorte ülekutsest, mille nad selle aasta alguses  kogukonnas liikuma panid läbi FB Lüganuse valla noored, Kertu, Mirtel ja Ave soovivad, et nende kodukohas Savala–Maidla–Kiviõli kergliiklustee äärde saaks piirkonna noortega ühiselt meisterdada pingid, mis oleksid paljudele aktiivsetele vallakodanikele, nii noortele kui vanematele, hetkeliseks puhkamiskohaks. Lüganuse vallas on head valgustatud kergliiklusteed, mida kasutatakse erineva vanuserühma inimeste poolt väga aktiivselt. Oleme noortega märganud, et paraku puudub jala puhkamise võimalus, mis oleks vägagi vajalik kergliiklusteedel. Soetame kohalikult ettevõtjalt karkassid, millele Lüganuse valla koolide noored kinnitavad külge lauad. Piirkonna noortega värvime kergliiklustee äärde paigaldatavad pingid meie kihelkonna rahvariide mustri värvidesse ning mai alguses paigaldame need noorte, lapsevanemate ja kohaliku omavalitusega meie kergliiklustee äärde. kergliiklustee äärde saaks piirkonna noortega ühiselt meisterdada pingid, mis oleksid paljudele aktiivsetele vallakodanikele, nii noortele kui vanematele, hetkeliseks puhkamiskohaks. Meie vallas on head valgustatud kergliiklusteed, mida kasutatakse erineva vanuserühma inimeste poolt väga aktiivselt. Oleme noortega märganud, et paraku puudub jala puhkamise võimalus, mis oleks vägagi vajalik kergliiklusteedel. Soetame kohalikult ettevõtjalt karkassid, millele Lüganuse valla koolide noored kinnitavad külge lauad. Piirkonna noortega värvime kergliiklustee äärde paigaldatavad pingid meie kihelkonna rahvariide mustri värvidesse ning mai alguses paigaldame need noorte, lapsevanemate ja kohaliku omavalitusega meie kergliiklustee äärde. 

Tüdrukud esitasid oma idee „Istepinglid kergliiklustee äärde“ projektina üle-eestilisse noorte projektifondi „Nopi üles,“ mille kaudu nende tegevust rahastati. Tänu sellele ettevõtmisele, said noored lisaks kogemust veel projektikirjutamisega, kogu protsessi juhtimise ja jälgimisega, aruandlusega jm.

Kõik läks nii, nagu tüdrukud soovisid. Kogu protsess kestis noortel pea pool aastat. Istepinke valmis plaanist rohkemgi, mis tähendas seda, et saadi istepingid veel ühe kergliiklustee äärde paigaldada. Kokku valmis 10 kohaliku kihelkonnamustrivärvidega istepinki.

Samuti on Kertu ja Mirteli  eestvedamisel toimunud Maidla Noortekeskuses käsitööring, mille ettevalmistajaks(reklaam, planeerimine, aja sobitamine, ruumide ettevalmistus, vahendite vajadus jne) ja läbiviijaks on tüdrukud ise. Tegevused on suunatud kõigile, keda kõnatavad läbviviidavad tegevused – ehete valmistamine, käepaelte meisterdamine, õmblemine, joonistamine jne, Mina noorsootöötajana pean ainult aitama vahendite soetamisel vajadusel ning olema vajadusel noorte jaoks olemas. 

Hetkel on kolmikul Mirtelil, Avel ja Kertul juba valmimas uus idee, mis pöörab tähelepanu liikumisele, mõeldakse välja tegevusi, et kuidas saada rohkem noori ja nende pereliikmeid liikuma nii oma kodukülas, kui kodukandis laiemalt. Olen nende arutelude juures ja näen, kuidas noortel on tahe olla märkaja ja samas tõuke andja muutusesse. Usun, et antud liikumisalane ettevõtmine õnnestub neil samahästi, kui üks suurejoonelisemaid kergliilustee pinkide projekte oma kodukandis, mis valmistas paljudele kohalikele elanikele rõõmu.

Kõigi kolme tüdruku märksõnaks on tiimitöö ja hoolivus. 

Meie Võlumaa piirkonna noored on juba jätnud suure jälje ettevõtmis(t)ega oma koduvalda ja muidugi Võlumaale.

Hea Eeskuju kandidaat-kandidaadid vastavad  kõik Eduka Hea Eeskuju kandidaadi järgnevate punktide/kriteeriumitega.

Suurim noorte projekt, millega Head Eeskujud on panustanud kogukonda ja on eeskujuks teistele ning hetkel suurimaks omaalgatuslikuks ettevõtmiseks  on Lüganuse valla kergliiklustee äärde meisterdatud istepingid, läbi antud ettevõtmise suhtlesid projekti eestvedajad Mirtel, Ave, Kertu kohaliku omavalitsusega, kus nad käisid vallamajas haridus-noorsootöökomisjoni esimehele/volikogu esimehele tutvustamas projekti ideed ja rääkimas plaanidest laiemalt. Teavitustööd nendepoolsest algatusest -kergliiklustee äärde pingid kogukonda jagati läbi FB, samuti tutvustati kohalikus noortekeskuses, oma koolis, kuid samuti kõikides meie valla koolides, kes said noortele partneriteks pinkide projektis. Suheldi ka kohalike ettevõttetega, kellega tehti koostööd. Pingiprojektist oli juttu ka kohalikus vallalehes.

Koolisiseselt on kõik tüdrukud aktiivsed, osalevad spordivõistlustel, löövad kaasa kooli korraldatavatel üritustel ja on ka mõnede ettevõtmiste juures elluviijateks.

 Ave on väga aktiivne balletis, mida ta harrastab  juba 8 aastat. Vanemad sõidutavad kolm korda nädalas treeningutele pea 50 km kaugusele Rakveresse, et noor saaks harrastada oma  huviala. Samuti toimuvad Avel kaks korda nädalas kandletunnid ning korra nädalas orkestriproov, Kiviõli Kunstide Koolis. kohaliku omavalitsusega, kus nad käisid vallamajas haridus-noorsootöökomisjoni esimehele/volikogu esimehele tutvustamas oma projekti ideed ja rääkisid plaanidest laiemalt.

Mirteli suur kirg on kunst, mida ta õpib Kiviõli Kunstide Koolis kaks korda nädalas. Ave kuulus Maidla Koolis õppides pikalt õpilasesindusse, alates oktoobrist 2019 asus ta õppima Kiviõli I Keskkooli.

Mirtel ja Kertu kuuluvad Maidla Kooli õpilasesindusse. Mõlemad tüdrukud kuuluvad ka Kodutütarde organisatsiooni.

Mirtel ja Kertu juhendavad Maidla Noortekeskuses erinevatel tegevustel endast tihti nooremaid – lauamängud, joonistamine, käelised tegevused.

Kolmel tüdrukul on ideaalne oskus – meeskonnatöö ning oskus olla ideede genereerija. Suureks nõuandjaks on nad ka noorsootöötajale, mille üle olen ma tänulik.

Koolis läheb kõikidel noortel hästi, õppeedukus on neil kõigil hea.

Mirtel – hea kunstianne, õpib Kiviõli Kunstikoolis kunsti. Hea märkaja ja väiksemate noorte ja omavanuseliste noorte toetaja noortekeskuses, koolis ja oma väikeses kodukülas. Hea organiseerimisvõimega tüdruk. Väikese mõisakooli, Maidla Kooli õpilasesinduse liige.

Ave – tantsib Rakvere Erakoolis Kaur juba 8 aastat balletti, esinemisi nii Eetis, kui kaugemal, 3 korda nädalas toimuvad tantsutreeningud kodukülast pea 50 km kaugusel Rakveres. Õpib Kiviõli Kunstikoolis 7 aastat kannelt, osaleb sama kooli orkestritegevuses. Meeldib väga lugeda raamatuid. Suur loomasõber.

Kertu – hea sporditüdruk, esindab kooli alati spordivõistlustel, hea kunstikäega tüdruk, joonistab palju vabal ajal. Harrastab käsitööd. Hea organiseerimisvõimega tüdruk. Väikese mõisakooli, Maidla Kool õpilasesinduse liige.

Väikese küla ja kogukonna hoidmine algabki väikestest sammudest ja märkamisest, väikeste Inimeste teod väärivad märkamist ja tunnustamist!

ESITAJA

Gerri Alamets

SOOVITAJA

Kadri Kuusmik

Rasmus-Maximus Raig

Elva Gümnaasium

Rasmus- Maximus on sellest õppeaastast õpilasesinduse president, ning otus tuli ilma ühegi erandita, üksmeelselt. Õpilane on kohusetundlik ja kindlameelne, tema peale saab alati kindel olla ning ta annab endast alati parima. Ta on rahulik ja täpne oma suhtlemises, oskab asju vaadelda ka niiöelda  kellegi teise „mätta otsast“. 2018/2019 õppeaastal oli Rasmus-Maximus Aasta kooli videos (Elva Gümnaasium saavutas 3.koha) nimirollis ja tema panus kogu protsessi oli suurepärane. Antud projekt oli küll meeskonnatöö, kuid Rasmuse positiivne suhtumine, kannatlikkus ja sõbralikkus andis kogu videole oma võlu ja lisaväärtuse. Hetkel õpib Rasmus-Maximus Elva Gümnaasiumi 10.klassis, kodanikuõppe suunal ning palju tema tegevusi on seotud just selle suunaga ja õpilaste kaasamisega kodanikusuuna ettevõtmistesse. Rasmus paistab silma just oma inimliku ja sooja lähenemisega, tema sooviks on õpilasi motiveerida liikuma ja panustama läbi kodanikuõppe suuna tegevuste ning õpilasesinduse tegevuste.

18. oktoobril toimus Elva Gümnaasiumis maastikuvõistlus Tornist Torni, mis sai alguse viis aastat tagasi õpilaste uurimistööst, kuna ettevõtmine oli edukas on see võistlus jätkunud ja saanud omamoodi tradistiooniliseks ettevõtmiseks meie koolis. Eelmisel aastal oli Rasmus osalejate seas, sel aastal soovis ta ise eestvedaja ja korraldaja olla. Tema initsiatiivi, ideede ja ettevõtlikkuse läbi sai võistlus omale uut hingamist, ning lausa uue rajamarsruudi, mille Rasmus ise paika pani. Koolis on Rasmus õpilasesinduse president ning näitab oma kohusetundlikke hoiakuid ja arusaamu seeläbi, alustades oma klassist (mis on kooli suurim, 50 õpilast). Rasmuse algatus on soov läbi viia küsimustik õpilaste seas, et milline on õpilaste nägemus kõige produktiivsemast ja mõnusamast vahetunnist. Kuna oleme ka Liikuma Kutsuva kooli algatusega liitunud, sooviksime aktiivsemaid  ja 7.-12. klassi kõnetavaid vahetunnivõimalusi kooli luua.
Õppimise kohalt on Rasmus-Maximus selline mitmekülgne ja tema hindeassortiisse kuulub kõiki hindeid. Negatiivseid hindeid käib ta kohusetundlikult järele vastamas ja kui midagi ei saanud täpselt selgeks, läheb kindlasti konsultatsiooni. Eeskujuks on ta oma sõnavõttude, hoiakute ja reaalsete tegevustega. Kes oleks parem eeskuju, kui inimene, kelle tegude järgi soovime ka ise käituda. 

Vabal ajal tegeleb Rasmus-Maximus jahindusega ja vibulaskmisega. Rasmus kuulub Eesti vibulaskjate seltsi nimega Mägilased, ta teab suurepäraselt jahinduse hea maitse ja esteetilise piiri põhimõtteid ja tutvustab neid hea meelega ka kaaslastele.
Tema suurim saavutus on panus kogukonnale oma igapäevaste väikeste sammude abil, (kodanikukaitse suuna paadimatk, Õpilasesinduse koostegutsemised,  Aasta kooli video tegemine, osalemine kooli väliskülalistele paadimatka organiseerimisel, Tornist Torni maastkikuvõistluse eestvedamine jne) sest hea tegemine algabki oma koduõuest. Rasmuse eesmärk ei ole suurelt kuskile pildile püüelda, vastupidi, tema jaoks on oluline hetk ja see,mida annab kohapeal koheselt täiendada, parendada, muuta vms. Ta on realist ja seisab kahe jalaga maapeal. Rasmus suudab oma tegevustesse kaasata klassi-ja koolikaaslasi ning panna kokku suurepärast meeskonda.

Panustamine Aasta kool 2019 videosse on Rasmus-Maximust avardanud, julgemaks muutnud ning tänu sellele sooviks kohalik elektroonikapood teda kasutada ka oma reklaamklipis ja postril.

Usun, et heaks eeskujuks olemine algab iseendast ja Rasmus-Maximus ongi eeskujuks just oma tegudega!

ESITAJA

Kätlin Tatar

SOOVITAJA

Kalle Kõlli

Robi Pärnik

Tallinna Pääsküla Kool

Robi Pärnik on noor 18-aastane noormees, kes on iseloomult postitiivne, hooliv, aktiivne, heasüdamlik, entusiastlik, humoorikas, abivalmis, siiras, avatud loomuga ja lisaks kõigele eelnevale on ta väga hea suhtleja. Ta õpib Tallinna Pääsküla Kooli XII klassis. Robi on inimene, kes on sulle alati olemas ja kelle poole sa võid oma murede ja rõõmudega alati pöörduda. Koolis ei möödu ühtegi päeva, kus Tal poleks silmis sära ja tahet asju korraldada. Enamus ajast koolis võid sa leida ta huvijuhi kabinetist järgmisi üritusi planeerimas. Õpilasesindused said tema suureks kireks alles gümnaasiumisse minnes. Tulles Paldiskist Tallinnasse. 10.klassis sai temast esimesel päeval esimest korda klassiga kohtudes  klassivanem, õpilasesinduse liige ja õpilasesinduse juhatuse liige. Nädal hiljem liitus ta NÕELaga, kus ta oli 1 koosoleku ning temast sai mitteametlik juhatuse liige, olles nii protokollija kui ka kodulehe haldaja. Ükskõik mida vaja teha on nii kooli õpilasesinduses kui ka NÕELas on Robi üks esimestest, kes nõustub selle ülesande ära tegema ning kui Ta on midagi lubanud, siis Ta selle ka ära teeb. Robi täidab alati oma ülesanded enne lubatud tähtaega, teeb seda korrektselt ning paneb sinna sisse ka tüki oma südamest. 11. Klassis oli ta ka kooli hoolekogu liige ja õpilasesinduse esindaja. Ta on suurepärane meeskonnaliige ja hea juht. Ta oli väga suur tugi eelmise õppeaasta NÕELa juhatusele,  sest ta uurib kogu aeg kas kõik oli tehtud ja korras, lisaks sellele protokollis koosolekuid ja haldas NÕELa kodulehte ning facebooki. Praeguseks on ta aidanud korraldada väga palju erinevaid üritusi ning tal on üsna suur kogemustepagas ja iga päevaga suureneb see pagas aina rohkem. Jaanuarikuus liitus Ta ka Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmete valdkonnaga, kus ta hindas kõikide liitunud koolide õpilasesinduste tööd ja viis läbi koolitusi. Lisaks osaleb ta ka nüüd sügisel algaval õpilasakadeemia rakenduspsühholoogia kursusel.Praegu on ta korraldamas Nõmme Linnaosa selle poolaasta üht suurimat üritust, koostöös Nõmme Linnaosa Valitsuse, Nõmme Huvikooli, Tallinna Pääsküla Kooli, Valdeku Noortekeskuse ja Pääsküla Noortekeskusega, milleks on Nõmme Talent. Ta on ka Euroopa Noorteparlamendi liige.  Robi õpib nüüdseks XII klassis. Ta oli klassivanem 2 aastat (10-11 klass) ning selle rolliga Ta sai väga hästi hakkama. Ta klassikaaslased hindavad teda väga kõrgelt, kuna ta aitab alati, kui talt abi palutakse. Ta õpib koolis enamasti neljadele-viitele ning vajadusel asendab mõne õpetaja tundi. Ta on korraldanud koolis palju erinevaid üritusi, näiteks vastutas tema eelmine aasta kooli traditsioonilise (TPK Challenge) klassidevahelise võistluse eest, olles peakorraldaja. TPK Challenge on läbi aasta kestev klassidevaheline võistlus, kus iga kuu toimub 1-2  võistlusala. Lisaks õppimisele on ta samas majas, teisel pool ise õpetaja . Ta õpetab Tallinna Nõmme Huvikoolis arvutimängude loomist ja minecrafti. Ta on selle huvikooli kõige noorem, aga arvatavasti ka kõige aktiivsem õpetaja. Kuna tema on enamuste Nõmme Huvikooli ürituste idee autor ja peakorrldaja. Oma tunnid valmistab ta alati põhjalikult ette, ning ta õpilased tulevad tundi alati rõõmuga ning lahkuvad samamoodi. Tund on üsna vabas vormis, kuid kõik mis plaanitud on saab alati tehtud. See on  üks suuremaid asju millega Robi eeskujuks on – olla õpetaja ja õpilane samal ajal ning samas majas. Kuna osad tema õpilased õpivad temaga samas koolis, siis ta õpilased ütlevad talle ka koolis “Tsau õpetaja”, mis on päris vahva.

Robi 3 silmapaistvamat tegevust:

 –  Ta on abiturient ja samal ajal õpetaja.

– Tiitel “Nõmme Aasta Aktivist” 2019

– TPK Challenge 2018-2019; Nõmme Kevade Perepäev 2019; Tallinna Osaluskohvik 2018 & Nõmme Talent 2019

Tema peaks saama Hea Eeskuju tiitli, sest ta on nagu Hunt Kriimsilm ja tema 9 ametit, mõeldes lisaks enda heaolule ka koguaeg teistele.  

ESITAJA

Karmen Vagula

SOOVITAJA

Hele Leek-Ambur

Ursula Ilves

Viljandi Gümnaasium

Ursula on 11. klassis õppiv neiu, kes on olnud väga aktiivne noor juba aastaid. Põhikoolis kuulus ta kooli õpilasesindusse ja 8.klassis astus ta ka Viljandi Noortevolikogu liikmeks, kus ta kohe protokollijaks valiti. 9. klassis sai temast kooli õpilasesinduse president ja linna noortevolikogu asespiiker ning veel aasta hiljem juba spiiker. Seda ametit peab ta juba teist aastat. Sel aastal liitus ta ka Viljandi Gümnaasiumi õpilasesinduse tegevusega.

Nende organisatsioonide liikmena on ta aidanud ja juhtinud paljude suuremate ning väiksemate sündmuste korraldamist. Näiteks korraldas teist aastat järjest Viljandi Noortevolikogu 48 tundi kestva projektikonkurssi VANT48, mille käigus jagati Viljandi noortele kokku tuhandeid eurosid erinevate ideede elluviimiseks. Ursula juhtimisel pälvis noortevolikogu üle-eestilise aasta osaluskogu tiitli.

Lisaks kooli ja linna töösse panustamisele tegutseb Ursula ka üle-eestilistes organisatsioonides ning teeb palju vabatahtliku tööd. Eelmisel õppeaastal oli ta Eesti Õpilasesinduste Liidu aktivist kommunikatsiooni valdkonnas, lõi vabatahtlikuna kaasa noortekonverentsi Lahe Koolipäev korraldamisel ning asus tööle LHV noorte mõttepanga liikmena. Juba mitmendat aastat on ta aktiivse noorena paistnud silma ka Eesti Noorteühenduste Liidus, kus pärjati ta sel aastal Organisatsiooni Hinge tiitliga. Eelmisel aastal oli ta Viljandi kõige suurema sündmuse- Pärimusmuusika Festivali vabatahtlik meedia tiimis.

Tema tegevuste hulk ning mitmekülgsus ja kogemuste pagas on tütarlapse noort iga vaadates tohutu. Siiski on näha, kuidas ta kõikide ettevõtmiste juures südamega tegutsemas on ning kuidas tulemused talle siirast rõõmu valmistavad.

Ursula on väga palju panustanud kooli ja linna toimimisse aga ka noorte esindamisse riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Ta on igati väärikalt esindanud õpilaste ja noorte huve nii koolis, linnavalitsuses, linnavolikogus ja läbi Noorteühenduste Liidu ka erinevates ministeeriumites ning Rumeenias Euroopa Liidu eesistumise noortekonverentsil. Sel sügisel osales ta riiklikus Mudel Euroopa Parlamendis, et seal oma mõtteid erinevatel teemadel väljendada. Lisaks sündmustel osalemisele on ta ise olnud abiks lugematute ürituste korraldamisel ja läbiviimisel, seal hulgas erinevad kooli üritused, noortevahetused, konverentsid jne. Kevadel võttis ta ette ka Noorte [eel]arvamusfestivali korraldamise. 

Vaatamata kõigile nendele tegevustele on Ursula koolis väga edukas ja eeskujulik õpilane. Põhikooli lõpetas ta kiitusega ja gümnaasiumis õpib ta samuti väga hästi. Ta on osalenud erinevatel ainevõistlustel ning sel aastal sooritab ta ka rahvusvahelist saksa keele tasemeeksamit. 

Ursulast lihtsalt paiskub headust ja inspiratsiooni. Tean lisaks endale teisigi noori, keda Ursula on julgustanud tegutsema ja muutusi tegema. Tema edu ja mitmekülgsus on pannud teisi veelgi enam pingutama ja proovima olla parem inimene.

Enamuse oma vabast ajast, mis kooli kõrvalt jääb, veedabki Ursula erinevates organisatsioonides ning projektides kaasa lüües. Kui enamik noori nädalavahetusel puhkab, siis selle neiu puhul pole mingi ime, kui ta terve nädalavahetuse näiteks Tallinnas erinevatel koosolekutel veedab. Raske on leida nädalavahetust, kus tal mingeid kohustusi, koosolekuid või projekte ees ei oota. Ursula on oma aktiivsuse ja pealehakkamisega jäänud silma juba väga paljudele. Seda näitab ka tiitel Viljandi linna aasta noor 2018, mille üle on tal põhjust väga uhkust tunda.

Kõige selle ja kooli kõrvalt jõuab Ursula tegeleda ka spordi ja muude huvialadega. Olenemata tervise tõrgetest on neiu tahtejõuline ning kõige paremas mõttes veidi kangekaelne. Kuigi kevadel vigastas ta oma jalga üsna korralikult, siis suvel üldtantsupeol oli ta ikkagi kõigi teiste tantsijatega koos platsil jalga keerutamas.

Lisaks on Ursula lõpetanud Viljandi Muusikakooli kandle erialal ning on ka musikaalselt väga tublisid tulemusi saanud. Näiteks saavutas ta Eesti Muusikakoolide Liidu konkursil “Parim noor instrumentalist 2018” regioonivoorus II koha ja vabariigis III koha.

 Ursula on tohutult heasüdamlik, tark, tegus ja pealehakkaja noor neiu, kes oma mitmekülgsuse ja lugematute ettevõtmistega inspireerib kõiki enda ümber leidma viise, kuidas ise parem ning kasulikum inimene olla.

ESITAJA

Kristiina Uus

SOOVITAJAD

Berit Sarap, Risto Kaljurand

Ursula Ilves

Viljandi Gümnaasium

Ursula on aktiivne ja eeskujulik õpilane, kes on aktiivne väga erinevates valdkondades ning annab omalt poolt suure panuse nii Viljandi kui ka Eesti noorte elu edendamisse. 

Ursula alustas oma aktiivset tegevust Viljandi Kesklinna Kooli õpilasesinduses, kus ta tegutses üle viie aasta, olles 2017-18 ka selle president ning oli õpilaste esindaja ka kooli hoolekogus. Juba põhikooli kõrvalt tegutses Ursula Viljandi Noortevolikogu asespiikrina. Varasemalt on ta olnud ka protokollija ning praeguseks on Ursulast saanud Viljandi Noortevolikogu spiiker. Noortevolikogus on tal lisaks juhi rollile ka suur osa sündmuste VANT48 ning VNV tänuürituse ning mitmete teiste noortevolikogudega kohtumiste korraldajana nende motiveerimiseks ja oma kogemuste jagamiseks. 2018-2019 hooajal Jõhvi noortevolikogu, Hiiumaa noortevolikogu. Viljandi Noortevolikogu on saanud suureks osaks tema elust ning ta täidab oma ülesandeid suure kire ning pühendumisega. Ta on Viljandi linna noorte arvamuse eest seisnud linnavalitsuse ja linnavolikogu erinevate töögruppide töös osalemisega. 

Lisaks on ta ka noorte arvamust esindanud aruteludel, mis puudutavad kogu Eesti noori, näiteks käis ta Eesti Noorteühenduste Liidu esindajana õiguskantsleri Kantseleis arutlemas laste õiguste ja võimaluste üle tervishoius. Ursula tegutseb Eesti õpilasesinduste Liidu aktivistina seal kommunikatsioonivaldkonnas. Ta on ka Viljandi Gümnaasiumi õpilasesinduse liige alates 2019 ning LHV noorte mõttepanga liige (noorte kaasamise saadik) alates 2019.

Ursula on lõpetanud Viljandi Muusikakooli kandle eriala ning õpib ka hetkel lisaastmes. Tema huvi muusika vastu on suur ja ta on saanud oma armastatud pilli mängimises ka väga häid tulemusi. Eesti Muusikakoolide Liidu konkursil “Parim noor instrumentalist 2018” saavutas neiu regioonivoorus II koha ja vabariigis III koha. Lisaks tegeleb Ursula aktiivselt ka vabatahtlikkusega. 2018 aastal aitas ta korraldada ja läbi viia Eesti suurimat noortekonverentsi Lahe Koolipäev, olles osalejate ja müügivaldkonna vabatahtlik. Ursula huvitub ka fotograafiast, 2018. aastal oli ta Viljandi pärimusmuusika festivalil pressitiimis ning jäädvustas erinevaid kontserte. Lisaks tantsib ta ka Viljandi Gümnaasiumi rahvatantsurühmas ning leiab ka aega, et käia trennis. Et kõikide oma huvialadega tegeleda peab Ursula tihti koolist puuduma, kuid see pole kunagi mõjutanud tema õppeedukust. Põhikooli lõpetas ta kiitusega ning ka gümnaasiumis õppides on ta õppinud ainult väga headele hinnetele. 

Eesti Noorteühenduste Liidu tänuüritusel 2018.aastal anti talle üle Organisatsiooni Hinge tiitel. Ursula on väga siiras ja hooliv noor, kes aitab ja on alati teiste jaoks olemas, ta on väga töökas, teeb kõike kogu hingega ja innustab ka teisi noori julgelt peale hakkama. 

Üritused: 

Järva- ja Viljandimaa paneeldiskussiooni peakorraldaja (2019)

Viljandi Noortevolikogu projektikonkursi sündmus VANT48 peakorraldaja (2019) 

Viljandi Gümnaasiumi arenguseminaril õpilaste esindaja ja lauajuht (2019)

Esindamised: 

Euroopa Liidu eesistumise noortekonverentsil Rumeenias Eesti delegatsiooni liige

Töörühmad: 

Õiguskantsleri Kantselei “Lapse nõusolek tervishoius” teemalise töörühma liige (2018)

Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei fookusrühma liige, teemaks koolinoorte töötamine ja töökogemus (2019)

Haridus- ja Teadusministeeriumi Noortevaldkonna arengukava töörühma asendusliige (2019)

Tunnustused: 

Viljandi Aasta Noor 2018 – tunnustajaks Viljandi linn

Osaluskogu Hing 2018 – tunnustajaks Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti parim osaluskogu ja õpilasesindus – Viljandi Noortevolikogu – tunnustajaks Haridus- ja Teadusministeerium

Ursula on osalenud ka Erasmus+ rahvusvahelise noortevahetuse BRAVE ME korraldusmeeskonnas 2017.aastal.

Suurim saavutus on eneseareng, mis on toimunud silmnähtavalt – aasta aastalt julgemaks, rohkem vastust ja kohustusi võtvaks nooreks aktivistiks, kes innustab teisi noori oma eeskujuga ja selgete sõnumitega julgusest ja sellest, et tegutsemine ongi see, mis sind elus edasi viib.

Ursula on väga heaks eeskujuks teistele noortele nii Viljandimaal kui ka Eestis oma särava olekuga, hea organiseerimisoskuse ja kaasava tegutsemisega väga mitmel rindel.

ESITAJA

Kairi Ong

SOOVITAJA

Viljandi Noortevolikogu

Ursula Ilves

Viljandi Gümnaasium

Seal, kus on vaja teada noorte arvamust, esindada noori, toetada noori on Ursula alati kohal.

Viljandi Noortevolikogu liige alates 2016. aastast, spiiker alates 2018. aastast.

LHV noote mõttepanga liige: Mõttepanga eesmärgiks on noorte finantskirjaoskuse arendamine.

Eesti Õpilasesinduste Liidu kommunikatsiooni valdkonna liige. 

Euroopa Liidu eesistumise noortekonverentsil Rumeenias Eesti delegatsiooni liige. (2019 kevad).Nõu ja jõuga toeks Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindusele, aitab korraldada ja ka osaleb üritustel. Kooli Erasmus+ projektiliige. Käib muusikakoolis ja tegeleb rahvatantsuga.

Ursula on väga silmapaistev ja aktiivne noor. Juba kolmeteist aastselt astus ta Viljandi Noortevolikokku. Eesmärgiks oli mitte jääda pealtvaatajaks kui võetakse vastu noortega seotud otsuseid vaid osaleda otsuste vastu võtmises ja esindada noori. Kaks aasta hiljem oli ta juba Viljandi Noortevolikogu spiiker, seni noorim. 

See on talle ka üldiselt omane. Üritustel, arutlustel ja muudel koosviibimistel ei jää ta kõrvaltvaatajaks, vaid võtab alati osa. Juhib, juhendab, märkab, aitab kui vaja. 

Sellise aktiivse noore puhul on tavaline see, et ta ei osale kõigis koolitundides. Aegajalt on ta olemas hommikul ja sõidab poole päeva pealt Tallinna erinevatele kohtumistele. Kõige selle juures on ta eeskujulik õpilane ja õpib valdavalt väga headele hinnetele. See eeldab väga head aja planeerimise oskust ja iga päev iga minuti ära kasutamise oskust.

Ta käib muusikakoolis ja kooli rahvatantsurühmas, kellega vaatamat maakonnas suurele konkursile pääseti tantsupeole. 

Viljandi Gümnaasiumis korraldatakse arenguseminare, kus osalevad õpetajad, õpilased, lapsevanemad ja inimsed maakonnast, kes on huvitatud kaasamõtlemisest ja parendamisest. Sel aastal olid lauajuhtideks õpilased. Ursula jaoks ei valmistanud raskusi laua töö juhtimine. Oodati, et lauajuht kannab teistele ette lauas sündinud head mõtted. Ursula puhul torkas silma avatud ja julge esinemine ja oskus oma mõtteid selgelt sõnastada.

Mis mind rühmajuhendajana eriti hämmastab, on tema raugematu soov areneda ja parendada.

Üks näide, gümnaasiumi esimese õppeaasta jooksul tundus talle, et saksa keele õpetaja nõuab rohkem, kui põhikoolis õpetati.. Vingumise asemele leidis ta omapärase lahenduse. Ta otsustas enda jaoks, et kõige parema keelekursuse saab ta keelt kõnelevas riigi endas. Kevadeks oli ta endale eesmärgiks võtnud paar nädalat Saksamaal veeta. Ta leidis sealt perekonna, kes ta vastu võttis ja teostas oma eesmärgi. 

Ta märkab probleemi ja leiab alati võimaluse selle lahendamiseks.

Vaba aega tal väga palju ei ole. Aga kui on, siis suhtleb ta sõpradega ja leiab tavaliselt midagi, mida saaks veel korraldada.

Suurim tunnustus :Viljandi aasta noor 2018

Suurim saavutus: Tema arvamust usaldavad ka täiskasvanud. Ta on usaldusväärne juht ja igati eeskujuks kõigile.

Ursula on oma käitumise, aktiivsuse ja positiivse ellusuhtumisega eeskujuks nii noortele kui ka täiskasvanutele.

ESITAJA

Airi Luhaäär

SOOVITAJA

Juhan-Mart Salumäe

Ursula Ilves

Viljandi Gümnaasium

Juhib tänaseks juba teist aastat väga edukalt üle 20 liikmelist Viljandi Noortevolikogu, lisaks osaleb Viljandi Gümnaasiumi õpilasesinduses. Osalenud ka õiguskantsleri kantselei “Lapse nõusolek tervishoius” teemalise töörühma liige (2018), Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei fookusrühma liige, teemaks koolinoorte töötamine ja töökogemust (2019) ja HTM-i noortevaldkonna arengukava töörühma liige (2019). Sellest aastast käima lükatud LHV noortepanga üks neljast ellukutsujast ja meeskonna liikmest.

Varasemalt on teda tunnustatud juba ka “Viljandi Aasta Noor 2018” ning tema poolt veetud noortevolikogu sai ENL-i käest eelmisel aastal “Aasta Osaluskogu” tiitli.

Olles näinud kuidas üks 15aastaselt põhikooli õpilasesindusest alates tegutsema hakanud noor on sirgunud kõigest 2 aastaga niivõrd professionaalseks organiseerijaks ja eestvedajaks ning võib julgelt öelda, liidriks, siis toon alati Ursulat eeskujuks ka vanemates ringkondades, kus on juba pikaaegsed projektijuhid, koordinaatorid või ettevõtjad. Tema innukus, positiivsus ja lõppematu tegutsemistahe on kindlasti kõige suurem eeskuju, mida võime kohata.

Ursula kolm silmapaistvat omadust on:

1)Täpsus ja detailsus oma tegevuste sooritamisel,

2)Lõppematu energia,

3)Omab juba nii noorelt tugevaid juhioskusi organisatsiooni või projekti tulemusliku vedamiseni.

Ursula positiivne aktiivsus ja tegutsemistahe on suurim eeskuju nii noortele kui vanadele!

ESITAJA

Risto Kaljurand

Carmen-Katriine Särak

Lihula Gümnaasium

Lihula Gümnaasiumi 8.klassi hoolas õpilane, Lihula kunstikooli andekas õpilane, MTÜ Luum Loomeklubi liige, õpilasesinduse liige, ustav ja hea sõber. Eeskujulik kooliõde ja aktiivne õpilane.

Omaalgatused – Uurimustöö raames teeb kooli fuajeesse maali. Väga hoolas õpilane.

Carmen-Katriine paistab silma järgnevate tegevustega: kunst, hoolivus, tarkus, andekus.

Eeskujulik ja mitmekülgselt andekas noor, kes hoolib oma koolist ja kaasõpilastest ning kes teeb kõike suure armastusega.

ESITAJA

Grete Murr

SOOVITAJA

Ahti Poopuu

Helis Kiis

Jõgeva Põhikool

Helise kohta käib kindlasti lause – kes teeb, see jõuab. Ta on särasilmne ja rõõmsameelne tüdruk, kes on särtsakust ka teistesse edasi süstib. Lisaks sellele, et ta õpitulemused koolis on väga head ning ta saavutab auhinnalisi kohti aineolümpiaadidel ning võistlustel, on ta veel ka tubli sportlane ning viiuldaja. Helis lõpetas kevadel muusikakoolis viiuli erala kiitusega ning praegu jätkab musitseerimist rahvamuusikaansamblis Tuustar. Samuti käib ta muusikakooli ansamblis laulmas. Koolis ei tegele Helis ainult õppimisega, vaid on teist aastat õpilasesinduse asepresident ning seeläbi annab väga suure panuse koolielu elavdamisel ning erinevate sündmuste korraldamisel. Väljaspool kooli on Helis ka Jõgeva valla noortevolikogu liige. Noortevolikogus edendab ta mitte ainult oma kooli vaid kogu valla noorte elu.

Kooliväliselt kuulub ta Kodutütarde ridadesse.

Helis ei ole mitte ainult hea eeskuju koolis ja noortevolikogus, vaid ka kodus oma väikesele õele. 

Helis on aktiivne noortevolikogu liige, nende selle aasta suureks ülesandeks on koordineerida noorte omaalgatuse projektikonkurssi, samuti on nad korraldanud mitmeid üritusi kohalikele noortele. Koolisiseselt on Helis alati valmis kaasa lööma erinevate sündmuste korraldamisel või koolielus ette tulevatele probleemidele lahenduste otsimisel. Õpilasesindus töötab meie koolis nii hästi just tänu Helise ja Inara (õpilasesinduse president) juhtimisele. Nad tasakaalustavad ning täiendavad üksteist. Helis protokollib ka hoolsalt kõiki õpilasesinduse koosolekuid. Oma paljudele ettevõtmistele vaatamata, on tema õppeedukus väga hea ning ta paistab väga heade tulemustega silma nii võistlustel (spordis ja ka muudes ainetes) kui olümpiaadidel. Lisaks kõigele sellele jõuab ta veel ka oma hobidega tegeleda, pilli mängida ning oma perega aega veeta. Sellel aastal osales Helis meie kooli töögrupis, mis viibis viis päeva Leedus inglisekeelses Balti suveakadeemias. Helis on julge ja avatud suhtleja ning pakub alati välja uusi ideid. Balti suveakadeemia tulemusena tegeleb meie kool sel aastal eriti süvitsi inimõiguste ja demokraatia teemadega ning suvine laager näitas, kui kergelt suudab Helis leida inimestega kontakti ja kui avatult suhelda. Oma koolis on Helis õppinud ka mängujuhiks ning viib läbi mänguvahetunde ning toredaid mänge ka teistel üritustel. Helis saavutab mänge läbi viies kontakti nii laste kui täiskasvanutega. 

1. Helis on väga kohusetundlik ning vaatamata oma paljudele tegemistele suudab ta alati kõik ülesanded õigeks tähtajaks täita ning ei jäta kunagi midagi tegemata. Tema peale saavad kindlad olla nii kaaslased õpilasesinduses, rahvamuusikaansamblis, noortevolikogus kui oma klassis. 

2. Helis on väga avatud suhtleja ning leiab kontakti inimestega kergesti. Ta ei lase end heidutada ka keelebarjäärist ning suhtleb julgelt nii välismaalaste, laste kui täiskasvanutega. Ta ei ole mitte ainult hea suhtleja vaid ka see, mida ta räägib on arukas ja asjalik.

3. Helis on kahtlemata oma saavutustega väga heaks eeskujuks kõigile lastele ja noortele. Ta on kiitusega lõpetanud muusikakooli, saavutanud häid kohti olümpiaadidel, võistlustel, tal on väga head hinded ja eeskujulik käitumine ning kõige selle kõrvalt jõuab veel anda suure panuse muudel aladel (õpilasesindus, noortevolikogu, ürituste korraldamine, mängude läbiviimine jne). 

Helis on suure südamega tüdruk, kes on parimaks eeskujuks igale noorele!

ESITAJA

Kairi Sumero

SOOVITAJAD

Monika Maasing, Kaire Sakjas, Maire Baida

Karl-Martin Parvei

Ilmatsalu Põhikool

Karl Martin Parvei on alati valmis appi tulema, kui tegemist on suure üritusega, olgu see siis  noortekeskuse esindamine suurtel üritustel või osalemine kogukonna tegemistes. Näiteks Ilmatsalu Noortekeskus ja huvikeskus valmistasid kogukonna Perepäeva tegema ning vaja oli päevajuhti. Esimene valik oli Karl Martin ning ta oli kohe nõus. Karl Martin sai talle antud tähtsa ülesandega suurepäraselt hakkama – kaasates Perepäeval osalejaid tegevustesse, tutvustades töötubasid, päevakava jmt. Omaalgatuslikult tegi Karl Martin samas ka suuremat reklaami Ilmatsalu Noortekeskuse noortekohvikule ning noortekeskusele üldiselt. 

Karl Martin on eeskujuks oma aktiivse ühiskonnas kaasarääkimise osas, andes teistele mõista, et tähtis on ise mingi teemaga tegeleda. Karl tutvustab näiteks aktiivselt noortekeskuste võimalusi. Noortekeskus esitas koos Ilmatsalu Põhikooliga Tartu Kaasavale Eelarvele idee Ilmatsalu liikumisala rajamise kohta. Karl Martin oli see, kes noorte tähelepanu juhtis, et neil on ka võimalus hääletada. Karl Martin on kuulunud ka Ilmatsalu Põhikooli õpilasesindusse. 

Karl Martin on väga otsusekindel ja kohusetundlik noor inimene. Tartu Linna Noortevolikogu liikmena on ta osalenud kõikidel istungitel, esindanud noortevolikogu linnavolikogu komisjonide istungitel ning juba kandideerimise protsessis osales ta julgelt kõikvõimalikes tegevustes – kandidaatide koolitusel, avalikul kandidaatide debatil, sisseelamiskoolitusel, osaluskohvikus ning selle aasta jooksul on ta käinud tutvustamas noortevolikogu ja selle tegemisi ülelinnalisel noorsootöö sündmusel, aitab korraldada ülelinnalist Tartu noorte osaluskohvikut, mis toimub jaanuaris jpm.

Samuti on ta noortevolikogu esindajana nimetatud Tartu linna stipendiumite määramises komisjoni, kus ta rääkis julgelt otsuste tegemisel kaasa.

Karl on väga sihikindel ja teadmistehuviline noor, kes on aktiivselt tegutsenud ka enda kooli õpilasesinduses. Karli puhul on kindasti tegu suureks eeskujuks oleva noorega, kuna juba nii noores eas on ta valmis võtma vastutust, julgeb aktiivselt avaldada enda arvamust ning ta teeb kindasti enda elus veel suuri tegusid.

Karl Martin on hea näide sellest, et ühiskonnas on võimalik ka noortel kaasa rääkida ja oma hääl kuuldavaks teha ning selda võimalust tutvustab ta ka teistele noortele. 

ESITAJA

Jaanika Palm

SOOVITAJA

Airi Park

Keitlin Kitsing

Võnnu Keskkool

Keitlin on ebamaiselt erinev oma eakaaslastest. Lisaks eeskujulikule õppeesukusele veab ta Võnnu Keskkooli õpilasesindust, laulab segakooris KIHKO, viib läbi Võnnu huvikeskuses inglise keele huviringi. Tema teadmised ja huvid on sedavõrd laiahaardelised, et käesoleva aasta suvel valiti ta 30 parima õpilase hulka rahvusvahelisse noorte neidude teaduslaagrisse, mida korraldas USA suursaatkond Tallinnas koos partneritega (Microsoft, Google, Telia…).

Keitlini tegevused haakuvad iga kriteeriumiga. Ta on lisaks punktis 1 nimetatule olnud aktuste õhtujuht, iga-aastastes kooli jõululavastustes sageli kandnud peaosalise rolli ning on Võnnu Keskkooli hoolekogu liige. Õpilasesinduse presidendina oli tema üks esimesi uusi algatusi algklasside miniesinduse loomine.

Keitlini silmapaistavad tegevused:

* Eesti esindamine rahvusvahelises noorte neidude teaduslaagris suvel 2019

* Euroscola 2019 konkursi võitnud Võnnu Keskkooli esikõneleja Euroopa Parlamendi Noorteparlamendis 4.04.2019

* Õpilasesinduse president kui õpilaskonna hea tahte saadik – temaga arvestatakse, talle andakse soovid ja teda austatakse õpilaste poolt.

Keitlin on pärl!

ESITAJA

Valdek Rohtma

Kirsika Kõiv

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Kirsika on aktiivne noor, kes võtab suuresti osa vabatahtlikuna erinevatest üritustest. Ta on ka  kodutütar ning huvitub riigikaitsest. Kirsika on ka KJPG õpilasesinduse president (koolis on 600+ õpilast). Kirsika soov on saada politseinikuks, kindlasti hakkab ta oma tööd nautima ja teeb seda suurepäraselt. Kirsika mängib ka Vabariigi tasemel saalihokit ning on ka Eestit esindamas käinud. Samuti on osalenud ka noortevahetuses välismaal ning õpilasvahetuses. Sellel aastal korraldas ta koolis õpetajate päeva, üritus olis võimas ja silmapaistev, tegi ka eesti kuulsustega koostööd. On olnud abiks ka teiste suuremate ürituste korraldamisel. Hetkel ees veel suured projektid.

Kuna Kirsika on ÕE president, siis on ta koolile suuresti toeks, aidates korraldada erinevaid üritusi. Kirsika käib üle eesti ka tegemas infotunde VeniVidiVici kohta, kuna on seal vabatahtlik ning naudib oma tegevusi. Alati, kui abi vaja, siis saab Kirsika peale loota. Koolis läheb tal hästi, astudes vastu iga päev uutele väljakutsetele ja saades iga päevaga juurde üha rohkem uusi oskuseid. Ta annab endast kõik, et asjad suurepäraselt välja tuleksid. Kirsika on väga aktiivne noor, kes võtab hulljulgeid asju ette, 90% oma ajast pühendab ta sõpradele, vabale ajale ja uute huvitavate mōtete väljamõtlemise peale.

Kirsika on eriline, sest:

1) Annab üle eesti infotunde

2) Tegeleb aktiivselt spordiga ning Vabariigi tasemel saalihokiga

3) Soovib panustada Eesti riiki – politseitöö huvi ja sellel alal enda pidev arendamine

Kirsika on super inimene – jõuab nii palju teha, kuigi päevas on vaid 24 tundi.

ESITAJA

Carl Nikitin

SOOVITAJAD

Kirsika klassikaaslased

Laura Meigas

Otepää Gümnaasium

Laura tuli Otepää Gümnaasiumisse 10. klassi õppima 2016. aastal. Määravaks oli meediaõpe,  mida meie koolis saab moodulainena. Juba varem tegeles Laura pildistamise ja filmimisega, oli aktiivne  neiu, kellel alati häid ideid, mida ta välja käib ja ka teostab. 

Laural on hea organiseerimisvõime, aga ei suru oma arvamust peale, vaid kuulab ja arutleb rahulikult.

Laura on julge ja hakkaja. Talle meeldib pildistada ja filmida üritusi. Ikka on teda näha, kaamera käes, jäädvustamas olulisi sündmusi. 

Laurale meeldib tegeleda filmikunstiga. Ta on seotud filmivõtetega, kus ülesandeks on jälgida stsenaariumi, anda kirjalikku ülevaadet filmitust.

Laulab kooli hobikooris.

Graafilise disaini raames on kujundanud reklaamplakateid, infolehti ja tänukirju, kirjutanud kooli kodulehele uudiseid ja vajadusel esinenud kõnedega. 

Laura kuulub Eesti Õpilaste Esinduse Liitu, osalenud meeskonnatöö koolitustel ja infotundides. Viinud ka ise läbi koolitusi samadel teemadel. Laura kuulub Otepää Gümnaasiumi õpilasomavalitsusse, on üks selle juhtivaid tegelasi ja tublimaid kaasalööjaid.

Suur osa on neiul OG koolielu elavdamisel: on aidanud organiseerida stiilipäevi, üritusi noorematele  ja vanematele õpilastele (kooli sünnipäev, playback, otikeste pidu, õpetajate päev jms).

Laura esindab õpilasi kooli hoolekogus.

Suurim projekt oli 2018.a heategevusliku jõululaada korraldamine haigele klassivennale toetusraha kogumiseks. Kavas oli ka heategevuslik kontsert, mis kahjuks kujunes mälestuskontserdiks. Tööd oli sellega väga palju (reklaam, ruumid, esinejad, sponsorid, fotograaf, suhtlemine paljude inimestega).  Põhjalik ja järjepidev töö viis väga hea lõpptulemuseni, mis puudutas sügavalt väga paljude inimeste hinge. Oodatust saadud suurem summa raha annetati klassivenna mälestuseks Janno Puusepa fondi. Otepää vald hindas seda projekti silmapaistva teo vääriliseks. Kavas on sel aastal korraldada sügislaat ja jätkata heategevuskontsertidega.

Oma aktiivuse tõttu on tal tulnud palju koolist puududa, kuid põhimõtetekindla noore inimesena tuleb õppimisega kenasti toime.

Laura on palju reisinud ja erudeeritud noor.

Suurimaks saavutuseks peab klassivennale pühendatud heategevuslikke üritusi, tegelemist filmivõtetega ja osalemist õpilasomavalitsuses.

Laura Meigas on teotahteline, aktiivne, mitmekülgsete huvidega elu edasi viiv noor inimene.

ESITAJA

Tiia Lehismets

SOOVITAJA

Terje Aasaroht

Maia-Marit Riit

Hummuli Põhikool

Maia-Marit on esmapilgul vaikne tüdruk, kuid ta jõuab väga palju. Ta on aktiivselt tegelenud 3 aastat robootikaga, esindanud meie väikest kooli suurtel üle-eestilistel robootikavõistlustel. Tema suureks kireks on muusika. Maia-Marit õpib viiendat aastat Valga muusikakoolis kitarri, lisaks veel ukulelet. Koolis mängib ta bändis ning laulab solisti. Aitab alati, on vastutulelik ning on valmis esinema erinevatel kooli pidudel ning üritustel ka väljaspool kooliaega oma vabast ajast. Maia-Marit paistab silma oma püüdlikkusega ning tahtega õppida.

Koolis on Maia-Marit püüdlik õppija, kohusetundlik. Kooli üritustest võtab alati osa, aitab ka neid korraldada, n Mardilaatadeks küpsetamine ning kohviku tegemine. Eelmisel õppeaastal võttis Maia-Marit omaalgatuslikult osa Heino Parsi animafilmi konkursist koos venna ja sõbraga, kus nad oma vanusegrupis saavutasid esikoha. Lisaks kooli esinemistele bändiga, on Maia-Marit esinenud ka suurematel valla üritustel. Eeskujuks teistele võib teda nimetada heasüdamlikkuse, rahuliku meele ning sõbralikkuse eest. Samuti on ta tüdruk, kes hoolib ja märkab. Oma suure südame ja hoolivuse tõttu, et sõpra aidata, oli ta valmis selleks, et jääb sõbrast ilma. Julgus rääkida oma vanematele, mis on sõbraga valesti ning mida sõber teeb, paneb mõtlema ning imestama nii mõnegi täiskasvanu.

Muusikakool 5a-  ukule, kitarr, laulmine

Robootika –  3 aastat

Hoolivus, abivajaja märkamine ning julgus abi otsida.

Maia-Marit väärib Hea Eeskuju tiitlit, sest ta on suure südamega tüdruk ning ta on valmis loobuma sõprusest sõbra heaolu nimel, kuigi sõber seda praegu ei mõista!

ESITAJA

Evelin Tiivel

SOOVITAJAD

Maire Riit, Ahti Riit

Pärli Laurelle Oras

Vasta Kool

Pärli Laurelle Oras on Vasta Kooli 9.klassi õpilane. Tegemist on täielikult eeskujuliku  õpilasega! Pärli on õppinud alati ainult hindele “5”. Tema aastahinded on alati olnud “4” ja “5”. Eelmisel aastal lõpetas ta aga ainult viitega! Ka hetkel on Pärli Laurelle hinneteks üksnes viied ja neljad (neist enamus viied). Pärli Laurelle on tagasihoidlik, kuid alati väga põnevate ideedega tütarlaps. Ta on väga kohusetundlik ning põhjalik. Tema peale võib alati 100% kindel olla. Pärli tunneb huvi fotograafia vastu. Ta osaleb aktiivselt õpilasüritustel. Pärli tagalaks on tema väga tubli ja toetav perekond. Lisaks Pärli Laurellele panustab ka tema pere alati kooli- või klassiüritustesse (jõuluetendusele õmbles Pärli Laurelle tubli ema kogu klassile kostüümid, vennad aitavad alati transpordiküsimustes jne). 

Pärli Laurelle otsustas 2019.a. kevadel teha loovtöö, mis oli väga ajaloolise tähendusega. Meie koduvallal Viru-Nigulal ja meie sõprusvallal Karvial täitus 25.aastat sõprusest. Otsustasime seda tähistada sellega, et koostame filmi, mis räägib sõprussuhete algusest, erinevatest tegevustest ja tulevikuplaanidest. Kunagi varem pole keegi sõprussuhteid niiviisi jäädvustanud. Tegemist oli kogu kogukonda, lisaks ka sõprusvalla rahvast kaasava projektiga. Selle käigus intervjueeris Pärli Laurelle neid nö võtmeisikuid, kes sõprussuhetega läbi aastate tihedalt seotud on olnud. Pärli oskas suurepäraselt inimestega kontakti saavutada. Oma töös oli ta väga põhjalik ja täpne. Kõik tema ülesanded said tähtajaliselt täidetud. Projekti käigus valminud video on olemas ka sõprusvallal. Lisaks panustab Pärli Laurelle oma nutikate ideedega kõikidesse klassiüritustesse. Ta on suureks eeskujuks kogu kogukonnale. See, kuidas üks noor inimene suudab nii hästi õppida ja veel ka huvitegevusega  tegeleda, pühenduda oma tegemistesse, on imetlusväärne. Ta on alati väga tasakaalukas, eeskujuliku käitumisega. 

Pärli Laurelle võtab alati sajaprotsendiliselt kooli ja klassiüritustest osa. Ta on väga osavõtlik ning oskab alati nautida kõike, mis elu  talle pakub. Ta on edukas kõiges, mis ette võtab. Nii võib ta kirjutada põnevaid lugusid või osaleda jõulunäidendis. Vabal ajal suhtleb ta väga palju oma suure perekonnaga, õdede ja vendadega. Pärlile meeldib kinokunst ja fotograafia. Pärli saavutas 2019.aasta kevadel maakondliku Inimeseõpetuse olümpiaadivõidu ning sellega sai ka pääsu vabariiklikusse vooru. Pärli Laurelle osales vabariiklikus voorus väga hästi. Ta oli väga tubli meeskonnaliige ning suutis ka peale üritust oma tegemisti väga arukalt analüüsida. Suurim saavutus on ka väga hea õppeedukus ning kogukonnale jäädvustatud video meie koduvalla sõprussuhetest Karvia vallaga. 

Pärli Laurelle ON SEDA TIITLIT IGATI VÄÄRT, sest tema on meie kõigi suureks eeskujuks!

ESITAJA

Krista Leppik

SOOVITAJA

Ülle Viller

Teele Olgo

Jõgevamaa Gümnaasium

Teelele ei saagi otseselt ühte ja ainsat lugu välja mõelda, et tervet tema isiksust välja tuua. Ta ise ongi üks lugu. Olen Teelega üles kasvanud ning alati on ta millegagi tegelenud: olgu see õpilasesinduses kaasa löömine või spordiga tegelemine. Nii kaua, kui ma mäletan, siis sport on olnud tema suurim eneseväljendusala. Alustades tennisega, edasi liikudes võrkpallini ning lõpetades kergejõustikuga. Tahaks öelda, et sellega saab panna punkti tema hobidele, kuid lisaks spordile on ta alati olnud tegev õpilasesindustes (kui mitte liikmena, siis kindlasti juhatuses). Olen teda alati näinud klassihingena ja teiste soovide eest seisjana. Ta oskab enda ümber inimesi koondada ja neid kuulata ja tuua välja parimad küljed neist. 

Teelel on koolis alati hästi läinud. Tal jäävad asjad lihtsalt külge. Ma ei mäleta aega, mil oleks ta nurisenud enda hinnete üle. Sealjuures on ta ka eeskujuks oma klassikaaslastele – ja mitte ainult hinnete osas, vaid ka oma suhtumisega. Teele on alati viisakas ning teeb ära kõik, mida tal palutakse. Teele on viinud läbi üritusi koolis (kooliaasta avaktusest alates kuni jõuluaktusteni välja) ning korraldanud üritusi Jõgeva valla noortevolikogus kaasa lüües. See, et Teele koolis silma paistab om aktiivsusega, on ainult kübeke temast. Teele on kaasa löönud ka omaalgastuslikust Heateopäevast,mis sai alguse neli aastat tagasi, kui hulk ühe küla noori sai kokku ja mõtlesid minna jõulude ajal üksikute inimeste ukse taha, et neile kinkida üks kingikott, kuhu oli sisse pandud erinevaid isetehtud meeneid. See traditsioon on ka jätkunud ning iga aasta on uusi liikmeid juurde tulnud, et saada osa kinkimisrõõmust.

Teele on eeskujuks teistele kõige eelneva põhjal kui ka seepärast, et ta ei unusta naeratada. Isegi, kui on raske. Kuigi suurema õena peaksin mina talle eeskujuks olema, siis kindlasti on tema minu suurim eeskuju.

Oma vaba aega sisustab Teele tavaliselt jooksmisega. Ta otsib ka ise endale võistlusi, et ennast proovile panna.Tema suurimad saavutused on ka jooksuvõistlustelt pärit!

Teele suurim oskus on aga inimesi enda ümber koondada. Ta lihtsalt on inimeste inimene. Nähes teda tegelemas oma koera või oma väikese õega, on kohe näha, et ta naudib inimeste keskel olemist.

Omaduste poolest on Teele sitke ehk ta ei anna kunagi alla – ta rühib edasi ka siis, kui jõud hakkab raugema.

Teele väärib Hea Eeskuju tiitlit sellepärast, et ta ongi hea eeskuju!

ESITAJA

Liisu-Johanna Olgo

SOOVITAJA

Enda Kalm

Triin Hordo

Võru Kreutzwaldi Kool

Triin on rõõmus ja sõbralik inimene. Meeldib suhelda uute inimestega ning tegeleda spordi ja muusikaga. Ta käib iga päev saalihoki ja korvallitrennides. Juba mitmendat aastat õpib Triin Võru muusikakoolis, mängides sealhulgas kolmes erinevas orkestris. Samuti huvitub Triin loodusest. Aitab korraldada ja võtab ka ise osa igasugustest üritustest. Ta julgeb avaldada oma arvamust ja mõtteid. Triin osaleb Võru linna noortekogus, lööb aktiivselt kaasa Võru noortekeskuse tegevustes. Muuhulgas on ta oma vaba aega panustanud ka Võru Tugila tegevustesse

2018 aastal pärjati Triin silmapaistva aktiivsuse eest tiitliga „Võru aasta noor“. 

2019 aastal sai Triin Võru Kreutzwaldi Kooli tunnustusüriusel aasta vabatahtliku tiitli, seda siis 2018/2019 aasta

Triin Hordo õpib Võru Kreutzwaldi Kooli 9. Klassis. Ja teeb seda väga hästi Juba kolmandat aastat kuulub Võru Kreutzwaldi Kooli õpilasesindusse. Käesolevast aastast on ta õpilasesinduse asepresident. Ei ole teist temasarnast, kes tõesti jõuaks teha kõike, kust ta selle aja ammutab- ei tea. Triin algatab tegevusi ja sündmusi ning on esimene, kes aitab need ka ellu viia. Triin veedab oma vahetunnid huvijuhi ruumis, valmistades ette plakateid või planeerides tegevusi. Ta ei sea kunagi kahtluse alla vajadust jääda kooli peale tunde, et midagi ära teha ning alle ei valmista raskusi tulla  vajadusel kohale juba enne tunde. Triin kuulub õpilasesinduse esindajana ka kooli hoolekogusee. Ta võtab kohustust väga tõsiselt, vesteldes õpilastega ning viies õpilaste ideed kaasa hoolekokku. Kooli sündmustel saab Trrinu tavaliselt näha kas kooris laulmas, esinemas soolonumbriga erinevatel pillidel või hoopis helipuldi taga. See tähendab, et andeka humanitaari sees on peidus tehnilise taibuga noor, kes teab, kuidas töötavad mikrofonid ja valgusprožektorid ning kuidas kontserdil saavutada selle kõigega mässates akustiline kõla ja meeleolukas valgus. 

Iseloomuomadused, mis Triinu kõige paremini iseloomustavad: ettevõtlikus, rõõmus meel, algatusvõime ja väga suur vasututustunne. Lisaks sporditegevustele tegutseb Triin järgmistes muusikalistes kollektiivides:Võru puhkpilliorkester, Võru muusikakooli sümfoniettorkester, Lihula muusikakooli puhkpilliorkester ning Pärnu muusikakooli orkester. Lihula orkestriga võideti eelmisel aastal  üle-eestilisel puhkpilliorkestrite konkursil hõbemedal. Võru linnas paistab Triinu aktiivsus hetkel silma Võru noortealgatuse „Kesköökoss“ korraldusmeeskonnas toimetamisega.

Triin Hordo on väärt Hea Eeskuju tiitlit, tegemist on noorega, kellele ei valmista raskusi ükski ettevõtmine ning ta teeb seda kõike suure vastutustundega. 

ESITAJA

Kai Laanemaa

SOOVITAJAD

Maivi Liiskman, Emil Aništšenko

Triin Sooäär

Türi Põhikool

Triin Sooäär on Türi noorte hulgas silmapaistev ja ettevõtlik noor. Noorte seast tulevad meie uued juhid – temast saab vastutustundlik tuleviku-tegija. Ta on proovija, julgeja, meeskonnas-töötaja, juhtija, vastutaja. Õppis seda TORE koolitustel ja on ennast järjest edasi arendanud. Ta kuulub lisaks Türi valla noorte organisatsioonidele (kooli õpilasesindus – president) ka maakondlikesse ja vabariiklikesse ühendustessse. Triinu omapäraks on julgus ja oskus juhtida meeskondi. Õpilasesindusest on tema juhtimisel saanud prestiižne koht ja Türi põhikool paistab silma just õpilaste poolt korraldatud ülekooliliste ürituste poolest (õiepäev, projektipäev – üritused ligi 600le inimesele). Lisaks suudab ta väga hästi õppida, osaleda ka erinevatel konkurssidel. 

Triin oskab koguda ideid, neid meeskonnaga reaalsuseks kujundada ja ka ellu viia, tugevuseks on suur töövõime ja oskus usaldada oma meeskonda – delegeerida, et ka teised saaksid võimalused õppida. See on teadlik tegevus. Ja see algas tal 4. klassis, 7.-8. klassis oli ta juba õpilasesinduses tegija juht. 

Ta osutus ükskord kiusajaks, see oli karm üleelamine talle, ta võttis vastutuse presidendina õpilasesinduse ees, asja arutati ja tal lubati jätkata. See oli karm üleelamine, aga ta õppis sellest väga palju ja ehk on seegi teda tema teekonnal suunanud. Kool on õppe- ja kasvatusasutus, kus lubatakse oma vigadest õppida. Tema seda tegi.

Lisasid Triin Sooääre kohta:

 • Liitus NEF (National Eurochild Forum) programmiga, millega tegeleb Lastekaitse Liit
 • TORE vabariiklikul konverentsil töötoa tegemine (Väärtuste  teemal)
 • Koolis teemanädala tegemine – peakorraldaja (sõbranädal + oma kooli nädal) ja hooliva õpilase konkursi eestvedaja
 • Türi meelelahutusauhindade „Aktiivne noor“ kandidaat
 • Liitus Lastekaitse Liidu Noortekoguga ja läbi selle on kaasatud mitmetesse projektidesse, kus põhieesmärgiks on kõigi Eesti laste aitamine ja probleemidega tegelemine
 • Õpifest 2018 finaal põhikooli astmes vabariiklik II koht
 • 600 osalejaga Türi põhikooli „Õiepäev“ peakorraldaja, idee autor jms
 • Arvamusfestivalil vabatahtlik
 • TORE vabariikliku 3-päevase suvekooli korraldusmeeskonnas 
 • Järvamaa Hariduskonverentsil „Õiepäev“ esitlus ja vabariiki pääsemine
 • Sündmus „Õiepäev“ vabariiklikul tasandil edulugude konkursil III koht
 • 15. novembril 2018„Ennetava mõtteviisi konverents“ vabatahtlik/TORE esindaja jne
 • Osalemine Superheroes programmis  
 • TPK I kooliastme projektipäeva peakorraldaja
 • TPK II-III kooliastme projektipäeva peakorraldaja (ca 400 osalejat)
 • Järvamaa Noortekonverentsi korraldusmeeskonna liige 
 • Lastekaitse Liidu Noortekogusse kuulumine
 • MTÜ Noorteühing T.O.R.E liige 5 aastat (alustas 4. klassis)
 • T.O.R.E-ringi tegemine oma koolis 
 • Oli 3 aastat (4.-6.kl) Türi Noortekeskuses aktiivne vabatahtlik
 • Algatas Türi Põhikooli  ja Paide Hammerbecki koostöö õpilasesinduste tasandil
 • Aineolümpiaadidel head kohad – bioloogias, loodusainete olümpiaadil, Känguru jm (nt 2018 veebruaris ajaloo-olümpiaadil maakonnas 1. koht)
 • Mitmetel luulekonkurssidel osalemine ja Helmi Tohvelmani võistlusel 2018 viie parima töö hulka saamine 
 • 2012 – 2019 Türi põhikooli kiituskiri väga hea õppimise eest
 • MTÜ NÜ T.O.R.E tugiõpilaseeskuju 2018
 • Õpifest laureaat 2018 ja 2019
 • Helmi Tohvelmani mälestusele pühendatud noorte omaloomingukonkursi äramärgitud töö autor 2018
 • I koht maakonna 6.-9. klass ajaloo-olümpiaadil
 • III koht maakonna 6.-7. klassi informaatikaolümpiaadil 2018
 • II koht maakonna 8. klassi inimeseõpetuse olümpiaadil 2019
 • 5.-7. koht maakonna 8. klassi füüsikaolümpiaadil 2019
 • Järvamaa MV pranglimise sirgujate võistlusklassi 14. koht 2014
 • FIRST LEGO League Hüdrodünaamika hooaja finalist 2018
 • FIRST LEGO League Orbiidile! hooaja finalist 2019
 • Türi põhikooli märtsikuu tegija (2019), detsembrikuu tegija (2017) ja aprillikuu tegija (2013)
 • Järvamaa tunnustussündmus Aasta Tähed aasta noor nominent 2017 ja 2019
 • vabariikliku koolirahu aasta filmikonkurss Ferdinand 2016 III koht koolifilmide kategoorias
 • Ansomardi-nimelise omaloominguliste lühijuttude auhinnavõistlus III koht 2013
 • koolinoorte näituse „Pits-puit“ tunnustatud töö 2013
 • „Luule – see ei tule tuulest“ eripreemia 2015, 2016 ja 2017 …

Toimiva õpilasesinduse loomine, tahe ja töövõime oma kooli ja kogukonda panustada, juhiomaduste oskuslik rakendamine ettevõtmiste õnnestumiseks. Ülekooliliste traditsioonide looja ja algataja (õiepäev, projektipäev).

Hea eeskuju ei loobu oma eesmärkidest, kui läheb raskeks, ta otsib uusi teid ja kaaslasi nagu jõgi, mis lihtsalt peab edasi minema.

ESITAJA

Aili Avi

SOOVITAJA

Ülle Tammela, Marju Jaanimäe

Triin Sooäär

Türi Põhikool

Türi Põhikooli 9.b klassis. Ta tegeleb mitmete huvialadega  ning on aktiivne vabatahtlik mitmetes organisatsioonides, kus ta on tegeleb projektide läbiviimisega ning aitab korraldada erinevaid üritusi.

2018. aastal liitus Triin Lastekaitse Liidu Noortekoguga, mille kaudu on ta kaasatud erinevatesse projektidesse, mille põhieesmärgiks on abivajava lapse toetamine. Läbi Lastekaitseliidu osaleb ta NEF programmis (National Eurocgild Forum). Triin osaleb nii Türi  kui ka Järvamaa Noortekogu töös ning on aktiivne Eesti Õpilasesinduste Liidu liige kuuludes liikmete valdkonna töörühma.

Triin on kolmandat aastat Türi Põhikooli õpilasesinduse president. Selle perioodi jooksul on õpilasesinduse korraldanud mitmeid erinevaid üritusi koolis. 2018.a. saavutas ülekooliline üritus „Õiepäev“ vabariiklikul Edulugude konkursil III koha.

Kolmandat aastat toimus Triinu ja õpilasesinduse eestvedamisel traditsiooniks saanud Projektipäev, kuhu on kaasatud terve kool. Tunde ja töötubasid viivad läbi külalislektorid üle Eesti. Ürituse eesmärgiks on arendada õpilastes suhtlusoskust, koostööd ning õppida läbi tunniväliste tegevuste.

Triin tegutseb TORE ringis, kus ta on tegev juba seitsmendat aastat. Ta on läbinud TORE laienduskoolituse, TORE vabariikliku noorjuhendajate põhikoolituse ja viib nüüd koolis läbi koos juhendajaga  laienduskoolitust Türi Põhikooli TORE ringis, kus koolitab oma eakaaslasi. Lisaks on Triin käinud TORE-t tutvustamas teistes maakonna koolides ning osalenud TORE suvekooli korraldamises ja töötubade läbiviimises.

Lisaks on Triin olnud korraldusmeeskonna liige Järvamaa noortekonverentsil, „Järvamaa Sallivuspäev“ ning vabatahtlik Paide Arvamusfestivalil. Lisaks on Triin saatejuht Kuma Raadio noortesaates „Skräss“.

Ta on juhtinud mitmeid kooli üritusi (kevadkontsert, liikumispidu), korraldanud 4.-5. klasside ühist klassiõhtut. Koos õpilasesindusega viiakse mitu korda õppeaasta jooksul läbi jalgratta turvavarustuse ja helkuri kontrolli, tagamaks õpilaste turvalisus liikluses. Samuti osaletakse Helkuripuu projektis.

Triinul on väga head õpitulemused (tunnistusel kõik viied), ta osaleb edukalt aineolümpiaadidel, luulekonkurssidel  (2018 Helmi Tohvelmani luulekonkursil viie parima hulgas). 

Triinul on väga palju mõtteid ja ideid koolielu edendamiseks. Ta on kooli õpilasesinduse liikmetega koos loonud ühtse, toetava ja töötava meeskonna.

Triinul on väga head organisatoorsed võimed ning hea kohanemisoskus vastavalt olukorrale.

Triinu vaba aeg ongi osalemine erinevate organisatsioonide töös. See on see, mis teda huvitab ja käivitab. Kes teeb see jõuab. Triin teeb, jõuab ja motiveerib ka teisi.

ESITAJA

Merit Puna

Triine Kose

Paikuse Põhikool

Triine on silmapaistev isiksus ja ka silmapaistev õpilane ja aktiivne ühiskonna liige. Ta on silmapaistev, sest ta näeb, et paljud asjad siin maailmas on valesti ja ta tahab reaalselt ka midagi muuta.

Triine korradas Pärnus kliimastreigi, ta aitas Pärnu Linna Noortekoguga korraldada inspiratsioonipäeva. Ta on Pärnu Noortekogu liige ja hariduskomisjoni esimees. Ta on osalenud vabatahtlikuna Kahe Silla Klubis, Toidupangas ja Maailma Muusika Päevadel. Kooli loovtööks valis ta teema “Teadlikumad noored, teadlikum ühiskond”. Selle eesmärk oli kutsuda eakaaslaste ette kõnelema erinevaid ühiskonnas tuntud inimesi ja viia klass õppereisile Brüsselisse Europarlamenti.

Hakkaja, asjalik ja arukas, noor neiu, kes tahab maailma muuta. Triinele läheb ühiskonnas toimuv väga korda ning ta soovib, et noored oleksid aktiivsemad.

Triine väärib tiitlit, sest ta on eeskujuks teistele- ta on hakkaja, nii noorelt mõistab meie ühisonna valupunkte ja soovib maailma muuta.

ESITAJA

Teele Lääts

Victoria Mägi

Vanalinna Hariduskollegium

Victoria on alati väga abivalmis ning särasilmne neiu. Kõike, mida ta teeb, teeb ta suure südame ja pühendumusega. Vabal ajal tantsib ta VHK segarühmas. 

2018. aastal alustas Victoria Vanalinna Hariduskoleegiumi Õpilaskogu loomise eestvedamisega ning tänaseks on see toiminud aasta ning Victoria on olnud edukalt õpilaskogu asepresident. Ta on eeskujuks teistele oma alati positiivsee mõtteviisiga, sest isegi kui kõik tundub allamäge minevat, on Victoria see, kes leiab olukorrale lahenduse. Hetkel õpib neiu lõpuklassis ning koolikaaslaste seas on ta väga armastatud. 

Victoria omadused on heasüdamlikkus, abivalmidus ning positiivsus. Ta väärib Hea Eeskuju tiitlit, sest ta inspireerib inimesi ning näitab inimestele, et kui sa naudid seda, mida sa teed, siis saad sa kõigega hakkama. 

ESITAJA

Hanna-Liis Suuder