×Head Eeskujud läbi aastate

2021

Martin Vesberg

Mees nagu orkester, multitalent, kellele ei lähe korda ainult enda saavutused, vaid ka teiste heaolu.

Martin Vesberg on väga andekas noor inimene, kes jõuab silma paista erinevates valdkondades. Ta tegeleb spordiga, eelkõige purjetamisega. Mitu aastat on ta tantsinud rahvatantsurühmas Öieti, ta on väga suur loodushuviline ja olnud edukas nii oma uurimistööde kui loodusfotodega ja korduvalt teinud kaastööd ETV saatele „Osoon”. Ta laulab, mängib saksofoni, klaverit, kitarri, kirjutab ise muusikat, näitleb, etleb, teeb videoid.

 

2020

Vladislav Virtonen

Kes teeb? Ma teen!

Sillamäel ilma vanemateta üles kasvanud ja vene õppekeelega põhikooli lõpetanud Vladislav on aktiivne mitmes erialas: ettevõtluses ja iduettevõtluses, õpetamises, esinduslikus ja vabatahtlikus töös, ÜRO tegevustes, rahvusvahelistes projektides, kohalike omavalitsuste töös, koolisiseses tegevuses, noortevahetustes, ajakirjanduses ja muusikas. 

Ta kiiresti sai keele- ja kohanemisraskuste üle 10. klassis, kui läks üle venekeelsest põhikoolist Narva Vanalinna Riigikooli, kus näitas ennest kui aktiine, vastutustundlik , koostööks valmis noormees, kes võttis vastutuse olla kooli õpilasesinduse esimees. Ta aitab klassikaaslastel ennast teostada, toetab neid meeskonnatöös ja üritab tuua rohkem võimalusi kooli, tehes ettekandeid projektidest ja jagades informatsiooni koolivälistest üritustest. Samas on ta hea kuulaja.

Pärast kooli õpib ta iseseisvalt õigusteadust, võtab lisakursusi Eesti ja maailma ülikoolidest. Vladislav õpib 12. klassis, ta on ettevõtja, abipolitseinik, inglise keele õpetaja, tal on lisatöö äriinkubaatoris OBJEKT, ta õpetab meediakirjaoskust ja korraldab veebipõhiseid üritusi noortele.

Ta paistab silma oma aktiivsuse ja püüdlusega olla parem kui ta oli enne ning aidata teistel ennast arendada. Ta ei karda vigu teha ja on valmis neist õppima. Seda näevad teised tema ümber, nii õpilased kui ka õpetajad, ja võtavad eeskuju.

 

 

2019

Katrin Kaarama

Katrin õpib Avinurme Gümnaasiumi 11. klassis. Ta on väga mitmekülgne inimene, pole valdkonda, kus ta kätt poleks valgeks saanud. Oma koolis juhib ta presidendina juba mitmendat aastat Avinurme Gümnaasiumi Õpilasesindust, ta on kooliraadio meeskonnaliige ning klassivanem. Tal on väga suur süda, ta hoolib kõigist, vajadusel aitab alati ning on toeks. Ta on silma paistnud väga hea algatus- ja organiseerimisvõimega ja koolikaaslaste innustajana. Katrin omab väga head arusaamist koolikorraldusest ja on kooli juhtkonnale igati võrdväärne partner kooli arengus kaasarääkijana.
Katrin on aktiivne sportlane, ta tegeleb võrkpalli, matkamise, saalihoki ning odaviskega. Sealhulgas on ta käinud ka vabariiklikel ning ka rahvusvahelistel võistlustel, olles sealjuures väga edukas. Peale nende toimetuste meeldib Katrinile ka muusikat mängida. Aktiivse muusikuna kuulub ta kohaliku Avinurme Puhkpilliorkestri, Eesti Noorte Puhkpilliorkestri, AG kooli bändi ja Juminda Poolsaare bändi ridadesse. Ta on hinnatud saksofonist.

Katrin on väga mitmekülgne, kuid ta südame on endale võitnud saalihoki, Ta mängib mitmes naiskonnas väravavahina, olles oma liigas üks parimaid. 2018. aastal õnnestus neiul saada ka Eesti Naiste Saalihokikoondisesse.

Katrin on koolis väga usin- ta õpib hästi ning lõpetas 10.klassi kiitusega. Lisaks meeldib talle koos huvijuhiga kogu koolipere kaasavaid ja abistavaid projekte algatada. Näiteks projekt „Salliv kool“, kust taodeldi rahastust kooli koridoridesse keksukastide jms loomiseks.

24.augustil 2019 toimus Eesti esimene seebihokiturniir. Katrin oli selle suure projekti eestvedaja. Võistkondade saabudes oli Katrini silmis näha puhast rõõmu. Ka ajakirjandus jooksis talle tormi, sest selline ettevõtmine oli Eestis esmakordne. Kohal oli näiteks Eesti Rahvusringhäälingu meediatiim, maakonnaleht Voorema, Eesti Saalihokiliit ning isegi Austria seebihokiturniiride korraldajad. Ta suutis kaasata suurt hulka kogukonda sündmusele kaasa elama. Seebihokiturniiri on rahvasuus hakatud kutsuma ka uueks Jõgevamaa nokiaks.

Katrin on eeskujuks teistele just oma positiivsuse ja nakatava ettevõtlikkusega. Kui te saaks kasvõi korraks kogeda Katrini elu, siis teadke, et niisama paigal püsida see neiu ei oska. Katrin on oma suure südame, aktiivsuse ja hea eeskujuga suutnud väga palju ära teha ning väga paljusid inimesi mõjutada.